Manuális telepítés

Az első indítás után

A telepítendő szoftverek listája (vagy ezek megfelelői):

 1. apache2 - a web szerver (más webszerver is szóbajöhet természetesen)
 2. php5, php5-mysql, php5-ldap (ez utóbbi csak akkor, ha ldap háttéradatbázist használunk a felhasználók azonosítására)
 3. mysql-server-5.0 - A keretrendszer és a napló adatait tároló adatbázis szerver
 4. recode - a nyomtatványok előállításakor használjuk a különböző kódolások közötti konverzióra
 5. texlive, texlive-plain-extra, texlive-fonts-extra, texlive-fonts-recommended, texlive-lang-hungarian, texlive-latex-extra, cm-super - TeX keretrendszer, fontok, makro csomagok
 6. texlive-xetex, ttf-mscorefonts-installer - opcionális (ha a haladási napló nyomtatásához a XeTeX rendszert akarjuk használni)
 7. gs-common/ghostscript - a nyomtatáshoz szükséges ps2pdf programot tartalmazzó csomag
 8. ntp - a pontos idő karbantartásához, a munkamenetek lejárati idejének kezeléséhez
 9. wget - a frissítések letöltéséhez
 10. ssl-cert - ha saját tanúsítványt akarunk készíteni a web-szerver számára
 11. ssh - a távoli adminisztráció lehetőségét biztosító szolgáltatás

Debian/Ubuntu

Belépés után szerkesszük a csomag-források listáját és kommentezzük ki a telepítő CD-re és a forrásokra (src) vonatkozó sorokat:

editor /etc/apt/sources.list

Majd frissítsük a csomaglistát (ezzel egyúttal ellenőrizzük, hogy nem rontottunk-e el valamit sources.list állományban)

apt-get update

És telepítsük a szükséges csomagokat:

apt-get install apache2 php5 php5-mysql php5-ldap mysql-server-5.0 recode texlive ... ssh ssl-cert ntp

Ez 3-400MB letöltését jelenti, majd a csomagkezelő telepíti a szoftvereket.

SuSE

A csomagok telepítésére itt a yast használatos:

yast2 -i mc gpm apache2 php5 php5-mysql php5-ldap mysql-server-5.0 recode texlive subversion less ssh php5-mbscript

Az ssl-cert helyett a gensslcert programot kell használnunk - a működése lényegében teljesen megegyezik a „debianos” ssl-cert-el.

freeBSD

A telepítés után tegyünk fel GNU bash-t, mert a frissítő szkriptek ezt igénylik majd, ráadásul a /bin/bash útvonalon, így ha nem ott lenne, akkor készítsűnk szimolikus linket!

Szintén a frissítésekhez szükség lesz egy md5sum nevű szkriptre, ami a linux-ok alatt használatos hasonló nevű alkalmazást helyettesíti (pontosabban az md5sum -c –status alakú hívását):

 #!/bin/bash
 
 read inputline
 
 md5sum=`(echo $inputline | cut -d" " -f1)`
 filename=`(echo $inputline | cut -d" " -f2)`
 md5sum_new=`(md5 $filename | tr -d " " | cut -f2 -d=)`
 
 if [ $md5sum = $md5sum_new ]; then
   exit 0
 else
   exit 1
 fi

Ezt a szkriptet helyezzük el valahova a keresési útvolaban lévő könyvtárba.

Utána tegyük fel a felsoroltaknak megfelelő csomagokat… Legnagyobb gondot várhatóan a texlive kiváltása fogja okozni, mert freeBSD-re csak a korábbi tetex rendszer létezik.

(Aki tud pontosabb leírást, az bátran küldje le a support-ra)

MaYoR rendszer telepítése

Szedjük le a MaYoR keretrendszer és napló forrását:

cd /tmp
wget http://www.mayor.hu/download/current/mayor-base-current.tgz
wget http://www.mayor.hu/download/current/mayor-naplo-current.tgz

Majd csomagoljuk ki őket közös könyvtárba (pl /var/mayor)

mkdir /var/mayor
cd /var/mayor/
tar xvfz /tmp/mayor-base-current.tgz
tar xvfz /tmp/mayor-naplo-current.tgz

Végül ellenőrizzük, hogy a /var/mayor/log/mayor-base.rev állományba az aktuális revision szám található-e! Ha valamilyen okból nem, akkor kérj segítséget a support@mayor.hu-n!

Konfigurációs állományok

A MaYoR rendszer konfigurációs állományait a /var/mayor/config könyvtárban lévő *.example állományok átnevezésével és szerkesztésével kapjuk.

mv /var/mayor/config/main-config.php.example /var/mayor/config/main-config.php
editor /var/mayor/config/main-config.php

Ebben az állományban adhatjuk meg a _SITE stringet, ami a HTML oldalak title mezőjében fog megjelenni (általában az intézmény neve), érdemes megváltoztatni a _MYSQL_ENCODE_STR konstanst, amit a jelszavak kódolásához használunk, valamint a keretrendszer adatbázisának eléréséhez szükséges jelszót - ezt csak a program használja, így bátran adjunk meg akármilyen össze-vissza karaktersort!

define('_SITE','MaYoR Használó Gimnázium');

 define('_MAYOR_DIR','/var/mayor');
 define('_BASEDIR',_MAYOR_DIR.'/www');
 define('_CONFIGDIR',_MAYOR_DIR.'/config');
 define('_LOGDIR',_MAYOR_DIR.'/log');
 define('_LOCKFILE','/var/run/mayor.lock');
 define('_DATADIR',_MAYOR_DIR.'/data');
 define('_DOWNLOADDIR',_MAYOR_DIR.'/download');

// --- Jelszó kódolt tárolásához ----------------------------------------//
define('_MYSQL_ENCODE_STR','___________');

$MYSQL_DATA['login']['db'] ='mayor_login';
$MYSQL_DATA['login']['user']='mayor_login';
$MYSQL_DATA['login']['pw'] ='___________';
...

Következnek az egyes hozzáférési szintek (policy) beállításai. A „parent” és „public” policy beállításaiban elég csak a jelszavakat módosítani (az előzőekhez hasonlóan), míg a „private” hozzáférési szint esetén - hacsak nem LDAP alapú azonosítást szeretnénk - még néhány paramétert módosítunk:

parent-conf.php, public-conf.php - csak a jelszavakat írjuk át

mv /var/mayor/config/parent-conf.php.example /var/mayor/config/parent-conf.php
editor /var/mayor/config/parent-conf.php
...
mv /var/mayor/config/public-conf.php.example /var/mayor/config/public-conf.php
editor /var/mayor/config/public-conf.php
...
mv /var/mayor/config/private-conf.php.example /var/mayor/config/private-conf.php
editor /var/mayor/config/private-conf.php
...
  //'backend' => 'ldap',
  'backend' => 'mysql',
  ...
   
   //'ldap hostname' => 'localhost',
   //'ldap protocol version' => 3,
   //'ldap base dn' => 'o=mayor,c=hu',
   //'createAccountScript' => 'accounts.sh'
 
  'mysql db' => 'mayor_private',
  'mysql user' => 'mayor_private',
  'mysql pw' => '________'
...

A napló modul konfigurációja

Készítsük el a minta alaján saját konfigurációs állományunkat:

mv /var/mayor/config/module-naplo/config.php.example /var/mayor/config/module-naplo/config.php
editor /var/mayor/config/module-naplo/config.php

Szerkesztéskor a legfontosabb itt is a jelszavak megváltoztatása.

Majd szintén a minták alapján készítsük el saját intézmény konfigurációs állományunkat config-[intézmény rövid neve].php néven (itt az [intézmény rövid neve] meg kell egyezzen a felületen később megadandó rövid névvel - lásd: Új intézmény felvétele - például: vmg, illyes, toldy…):

mv /var/mayor/config/module-naplo/config-pl.php.example /var/mayor/config/module-naplo/config-[intézmény rövid neve].php
editor /var/mayor/config/module-naplo/config-[intézmény rövid neve].php

Ebben az állományban hangolhatjuk a rendszert határidőkkel és egyéb korlátozásokkal…

Van még egy konfigurációs állomány, ami a javascript függvénykönyvtárak betöltését szabályozza, ezen szerkesztenünk nem szükséges:

mv /var/mayor/config/skin-classic/naplo-config.php.example /var/mayor/config/skin-classic/naplo-config.php

MySQL beállítása

SuSE

SuSE alatt a szolgáltatások indítását és a fontosabb beállításokat célszerű a yast segítségével végezni. Az adatbázisok létrehozása már nem rendszerfüggő, az a Debin/Ubuntu leírás szerint történhet.

Debian/Ubuntu

A telepítés után ne felejtsük el a MySQL root jelszavát megváltoztatni!

# mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 5.0.32-Debian_7etch5-log Debian etch distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> SET PASSWORD=PASSWORD('*****');
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Majd az UTF-8 kódolás beállítása következik:

cp /var/mayor/install/base/mysql/utf8.cnf /etc/mysql/conf.d/utf8.cnf

Az utf8.cnf állomány a következőket tartalmazza:

[client]
 default-character-set = utf8
 
[mysqld]
 default-character-set = utf8
 default-collation = utf8_hungarian_ci

Ne felejtsük el a szervert újraindítani a beállítások mósosítása után!

/etc/init.d/mysql restart

A keretrendszer adatbázisainak létrehozása

Az adatbázisok létrehozásához a MaYoR rendszer könyvtárában találunk minta állományokat. Ezekben legfeljebb az adatbázisok nevét és a jelszavakat kell majd módosítani.

A mayor-login.sql-ben %MYSQL_LOGIN_DB%-t, %MYSQL_LOGIN_USER%-t és %MYSQL_LOGIN_PW%-t cseréljük a /var/mayor/config/main-config.php-ban megadott adatbázis, user, jelszó hármasra.

A mayor-auth.sql-ből készítsünk mayor-parent.sql néven másolatot, melyben a %MYSQL_AUTH_DB%-t, %MYSQL_AUTH_USER%-t és %MYSQL_AUTH_PW%-t cseréljük a /var/mayor/config/parent-conf.php-ben megadottakra.

Végül hasonlóan készítsünk a mayor-auth.sql-ből mayor-private néven másolatot, melyben a %MYSQL_AUTH_DB%-t, %MYSQL_AUTH_USER%-t és %MYSQL_AUTH_PW%-t cseréljük a /var/mayor/config/private-conf.php-ben megadottakra.

Lehet simán editorral végezni a szerkesztéseket, de aki jobban szereti a shell parancsokat, így is eljárhat:

mkdir /tmp/mysql
cd /tmp/mysql
DB=`grep db /var/mayor/config/main-config.php | sed -e "s/$.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
USER=`grep user /var/mayor/config/main-config.php | sed -e "s/$.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
PW=`grep pw /var/mayor/config/main-config.php | sed -e "s/$.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
cat /var/mayor/install/base/mysql/mayor-login.sql | sed -e "s/%MYSQL_LOGIN_DB%/$DB/g" -e "s/%MYSQL_LOGIN_USER%/$USER/g" \
    -e "s/%MYSQL_LOGIN_PW%/$PW/g" > mayor-login.sql
DB=`grep db /var/mayor/config/parent-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
USER=`grep user /var/mayor/config/parent-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
PW=`grep pw /var/mayor/config/parent-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
cat /var/mayor/install/base/mysql/mayor-auth.sql | sed -e "s/%MYSQL_AUTH_DB%/$DB/g" -e "s/%MYSQL_AUTH_USER%/$USER/g" \
    -e "s/%MYSQL_AUTH_PW%/$PW/g" > mayor-parent.sql
DB=`grep db /var/mayor/config/private-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
USER=`grep 'mysql user' /var/mayor/config/private-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
PW=`grep pw /var/mayor/config/private-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
cat /var/mayor/install/base/mysql/mayor-auth.sql | sed -e "s/%MYSQL_AUTH_DB%/$DB/g" -e "s/%MYSQL_AUTH_USER%/$USER/g" \
    -e "s/%MYSQL_AUTH_PW%/$PW/g" > mayor-private.sql

Mindenképp ellenőrizzük, hogy a keletkezett állományok jók lettek-e, a jelszavak, azonosítók, adatbázis nevek megfelelők-e. Ezek után létrehozzuk az adatbázisokat:

cat /tmp/mysql/mayor-login.sql | mysql -p
cat /tmp/mysql/mayor-parent.sql | mysql -p
cat /tmp/mysql/mayor-private.sql | mysql -p

A napló modul adatbázisának létrehozása

Az előzőekhez hasonlóan itt is egy meglévő minta állomány segítségével hozzuk létre az adatbázist, melyben kicseréljük a %MYSQL_NAPLO_DB%, %MYSQL_NAPLO_USER%, %MYSQL_NAPLO_PW%, %MYSQL_NAPLO_USER_READ%, %MYSQL_NAPLO_PW_READ% paramétereket a /var/mayor/config/module-naplo/config.php megfelelő értékeire - editorral, vagy valahogy így:

DB=`grep db /var/mayor/config/module-naplo/config.php | sed -e "s/^.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
USER=`egrep 'userWrite.*=' /var/mayor/config/module-naplo/config.php | sed -e "s/^.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
USERREAD=`egrep 'userRead.*=' /var/mayor/config/module-naplo/config.php | sed -e "s/^.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
PW=`egrep 'pwWrite.*=' /var/mayor/config/module-naplo/config.php | sed -e "s/^.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
PWREAD=`egrep 'pwRead.*=' /var/mayor/config/module-naplo/config.php | sed -e "s/^.*=\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"];//g"`
cat /var/mayor/install/module-naplo/mysql/base.sql | sed -e "s/%MYSQL_NAPLO_DB%/$DB/g" -e "s/%MYSQL_NAPLO_USER%/$USER/g" \
    -e "s/%MYSQL_NAPLO_PW%/$PW/g" -e "s/%MYSQL_NAPLO_USER_READ%/$USERREAD/g" \
    -e "s/%MYSQL_NAPLO_PW_READ%/$PWREAD/g" > /tmp/mysql/base.sql

Ellenőrizzük az elkészült állományt, majd hozzuk léttre az adatábázist:

cat /tmp/mysql/base.sql | mysql -p

A szükséges csoportok és a mayoradmin account létrehozása

Ehhez a lépéshez is tartoznak előkészített sql állományok. Először létrehozzuk a mayoradmin felhasználót (induló jelszava 'jelszo') és az alaprendszer csoportjait, majd a naplóhoz tartozó csoportokat. Az állományoban a %MYSQL_PRIVATE_DB% sztringet cseréljük ki a /var/mayor/config/private-conf.php állományban megadott adatbázis névre.

DB=`grep db /var/mayor/config/private-conf.php | sed -e "s/^.*>\ *['|\"]//g" -e "s/['|\"],//g"`
cat /var/mayor/install/base/mysql/private-users.sql | sed -e "s/%MYSQL_PRIVATE_DB%/$DB/g" > /tmp/mysql/private-users.sql
cat /tmp/mysql/private-users.sql | mysql -p
cat /var/mayor/install/module-naplo/mysql/naplo-users.sql | sed -e "s/%MYSQL_PRIVATE_DB%/$DB/g" > /tmp/mysql/naplo-users.sql
cat /tmp/mysql/naplo-users.sql | mysql -p

Az Apache Web-szerver beállításai

SuSE

Az Apache2 alapvető konfigurálása és a szolgáltatás elindítása továbbra is a yast-al történik, sőt a megfelelő virtual host létrehozására is van lehetőség, de a megfelelő konfigurációs állományok szerkesztése is jó, univerzális megoldás, mindegyik rendszeren működnie kell.

Debian/Ubuntu

Először az Apache2 ssl támogatását kell beállítanunk:

mkdir /etc/apache2/ssl
make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
a2enmod ssl
a2enmod rewrite

A make-ssl-cert feltesz majd néhány egyszrű kérdést - de ettől ne hátráljunk meg… A MaYoR-t használó intézmények számára kérésre mi is készítünk általunk (MaYoR Hungary) hitelesített tanúsítványt.

Ezek után a MaYoR rendszer site információit állítsuk be - a letöltött minta másolatának értelemszerű szerkesztésével:

cp /var/mayor/install/base/apache2/mayor /etc/apache2/sites-available
editor /etc/apache2/sites-available/mayor

Itt a szerver nevére, a portra (alapértelmezett: 443) és az előbb generált SSLCertificateFile elérési útjára kell különösen figyelni.

Majd a default site-ban állítsuk be, hogy csak a 80 porton legyen érvényes (de akár le is tilthatjuk):

editor /etc/apache2/sites-available/default
NameVirtualHost *:80
<virtualhost *:80>

Esetleg irányítsuk át a 80-as port forgalmát a 443-as portra:

RedirectMatch ^.*$ https://your.mayor.server.hu/

Beállítjuk, hogy a web-szerver a 443-as (https) porton is figyeljen:

editor /etc/apache2/ports.conf
Listen 443

Végül engedélyezzük a mayor site-ot és indítsuk újra a web szervert:

a2ensite mayor
/etc/init.d/apache2 restart

Ide tartozik még a php5 modul konfigurációja. Az alapbeállításokhoz képest elég egy helyen módosítani a /etc/php5/apache2/php.ini állományt:

editor /etc/php5/apache2/php.ini
memory_limit = 128M	; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)
/etc/init.d/apache2 reload

A memória limitet a nagyobb lekérdezések miatt kell megnövelni - ilyen például a haladási vagy osztályozó naplók nyomtatása.

Karbantartást segítő szkriptek

Egy egyszerű shell scriptet használhatunk a rendszer frissítésére (update) és mentésére (backup). Készítsünk először szimbólikus linket, hogy parancssorból könnyen elérhető legyen a szkript:

ln -s /var/mayor/bin/mayor /usr/local/sbin

Majd készítsünk saját konfigurációs állományokat a mentési és frissítési feladatokhoz:

cp /var/mayor/config/main.conf.example /var/mayor/config/main.conf
chmod 600 /var/mayor/config/main.conf
editor /var/mayor/config/main.conf
...

Itt adhatjuk meg a mentési könyvtárat, illetve a MySQL adatbázisok mentéséhez és az adatbázis frissítések elvégzéséhez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót (dump készítéshez legyen joga és a frissítendő adatbázisokon teljes jogosultságú felhasználó legyen!). A frissítéssel kapcsolatban beállíthatjuk, hogy mely modulokat frissítsen a parancs (alapértelmezés szerint: mayor-base, mayor-naplo).

A frissítés a /var/mayor/log/revision állományból tudja, hogy a rendszer épp melyik változaton áll, így ennek kezdeti értékét is be kell állítani. Erre a célra tökéletesen megfelel, ha a /var/mayor/log/mayor-base.rev állományt másoljuk le revision néven:

cp /var/mayor/log/mayor-base.rev /var/mayor/log/revision

A mentést, frissítést rendszeressé tehetjük, ha egy erre szolgáló szkriptet cron-ból hívunk meg:

ln -s /var/mayor/bin/etc/cron.daily/mayor /etc/cron.daily

Ez a script alapértelmezés szerint napi mentést és vasárnaponként frissítést végez, de szükség szerint átalakítható (akkor persze a szimbolikus link helyett a skript másolatával érdemes dolgozni).

Tovább növelhetjük a biztonságot, ha a mentést rögtön egy másik számítógépre is átmásoljuk (pl scp-vel).

Szimbolikus linkek és jogosultságok

A webszerver számára hozzáférhetővé kell tenni bizonyos könyvtárakat:

chown -R www-data /var/mayor/download
chown -R www-data /var/mayor/www/wiki/conf
chown -R www-data /var/mayor/www/wiki/data

A publikus és szülői oldalakon úgy tudjuk elérhetővé tenni az egyes oldalakat, ha szimbolikus linket készítünk a private-on belüli megfelelőjükre. Például, ha szeretnénk elérhetővé tenni az Órarendet a publikus oldalakon, akkor két szimbolikus linkre is szükség lesz:

ln -s /var/mayor/www/policy/private/naplo/tanev/orarend-pre.php /var/mayor/www/policy/public/naplo/tanev/
ln -s /var/mayor/www/policy/private/naplo/tanev/orarend.php /var/mayor/www/policy/public/naplo/tanev/

Alapértelmezett telepítés esetén elég sok ilyen oldal lesz. A szükséges könyvtárak és linkek elkészítését az alábbi szkript végezheti:

parentSymlink="naplo/hibabejelento/hibabejelento naplo//szulinap naplo/haladasi/haladasi naplo/haladasi/stat naplo/osztalyozo/diak
  naplo/osztalyozo/jegy naplo/osztalyozo/dolgozat naplo/osztalyozo/bizonyitvany naplo/osztalyozo/stat
  naplo/bejegyzesek/bejegyzesek naplo/tanev/fogadoOra naplo/tanev/helyettesites naplo/tanev/munkaterv naplo/tanev/orarend
  naplo/intezmeny/valtas naplo/hianyzas/diak naplo/hianyzas/diakLista naplo/hianyzas/nap naplo/uzeno/uzeno naplo/ertekeles/ertekeles
  portal/hirek/egyhir"

publicSymlink="naplo/tanev/orarend naplo/tanev/szabadTerem naplo/tanev/helyettesites"
BASEDIR="/var/mayor"
POLICIES="parent public"

for POLICY in $POLICIES; do
 eval "LIST=\$${POLICY}Symlink"
 for f in $LIST; do
   DIR=`echo $f | cut -d / -f 1-2`
   if [ ! -d $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$DIR ]; then
     echo "  Könyvtár: $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$DIR"
     mkdir -p $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$DIR
   fi
   FILES="$f-pre.php $f.php"
   for file in $FILES; do
     if [ ! -e $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$file ]; then
       if [ -f $BASEDIR/www/policy/private/$file ]; then
         echo "   $BASEDIR/www/policy/private/$file --> $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$file"
         ln -s $BASEDIR/www/policy/private/$file $BASEDIR/www/policy/$POLICY/$file
       else
         echo "   Hiányzó file: $BASEDIR/www/policy/private/$file"
       fi
     fi
   done
 done
done

A fenti szkript lépéseit az update folyamat is elvégzi a main.conf-ban rögzített paraméterek alapján. Így, ha kényelmesebb megvárni az első frissítést (mayor update), akkor azzal is elvégeztethető a feladat.

Belépés a MaYoR rendszerbe

Ezek után beléphetünk a korábban létrehozott mayoradmin azonosítóval. A rendszer kötelező jelszóváltoztatást ír elő. Írjuk be a régi, majd kétszer az új jelszót. A sikeres jelszóváltoztatás után végre valóban beléphetünk.

Új intézmény felvétele

A Napló menüpontra kattintva a program arra figyelmeztet minket, hogy nincs intézmény felvéve, és rögtön az intézmény felvétel elvégzésére szolgáló oldalra rak.

Adjuk meg az intézmény OM kódját, rövid nevét (egy kisbetűs, ékezet nélküli szó, 3-6 betű), hivatalos nevét, címét (később a napló nyomtatásakor szükség lesz rá), valamint a MySQL rendszergazda jelszavát - hogy létrehozhassa a program az intézményi adatbázist.

Az intézmény felvétele után újabb hibaüzenetet kapunk: nincs érvényes tanév felvéve.

Tanévek, szemeszterek felvétele

A hibaüzenet után a program az új tanév felvételére szolgáló oldalra továbbít minket. A feladatot itt is elvégezhetjük, de - a betöltendő adatok mennyisége miatt - kényelmesebb lehet egy sql dump állományból betölteni a szemeszterek adatait. A dump állomány például:

$ cat szemeszter.dump
LOCK TABLES `szemeszter` WRITE;
INSERT INTO `szemeszter` VALUES 
(1997,1,1,'tervezett','1997-09-01','1998-01-31'),(1997,2,2,'tervezett','1998-02-01','1998-06-30'),(1998,1,3,'tervezett','1998-09-01','1999-01-31'),
(1998,2,4,'tervezett','1999-02-01','1999-06-30'),(1999,1,5,'tervezett','1999-09-01','2000-01-31'),(1999,2,6,'tervezett','2000-02-01','2000-06-30'),
(2000,1,7,'tervezett','2000-09-01','2001-01-31'),(2000,2,8,'tervezett','2001-02-01','2001-06-30'),(2001,1,9,'tervezett','2001-09-01','2002-01-31'),
(2001,2,10,'tervezett','2002-02-01','2002-06-30'),(2002,1,11,'tervezett','2002-09-01','2003-01-31'),(2002,2,12,'tervezett','2003-02-01','2003-06-30'),
(2003,1,13,'tervezett','2003-09-01','2004-01-31'),(2003,2,14,'tervezett','2004-02-01','2004-06-30'),(2004,1,15,'tervezett','2004-09-01','2005-01-31'),
(2004,2,16,'tervezett','2005-02-01','2005-06-30'),(2005,1,17,'tervezett','2005-09-01','2006-01-31'),(2005,2,18,'tervezett','2006-02-01','2006-06-30'),
(2006,1,19,'tervezett','2006-09-01','2007-01-19'),(2006,2,20,'tervezett','2007-01-20','2007-06-15'),(2007,1,21,'tervezett','2007-09-03','2008-01-18'),
(2007,2,22,'tervezett','2008-01-19','2008-06-13'),(2008,1,23,'tervezett','2008-09-01','2009-01-31'),(2008,2,24,'tervezett','2009-02-01','2009-06-30'),
(2009,1,25,'tervezett','2009-09-01','2010-01-31'),(2009,2,26,'tervezett','2010-02-01','2010-06-30'),(2010,1,27,'tervezett','2010-09-01','2011-01-31'),
(2010,2,28,'tervezett','2011-02-01','2011-06-30'),(2011,1,29,'tervezett','2011-09-01','2012-01-31'),(2011,2,30,'tervezett','2012-02-01','2012-06-30'),
(2012,1,31,'tervezett','2012-09-01','2013-01-31'),(2012,2,32,'tervezett','2013-02-01','2013-06-30'),(2013,1,33,'tervezett','2013-09-01','2014-01-31'),
(2013,2,34,'tervezett','2014-02-01','2014-06-30');
UNLOCK TABLES;

Fontos, hogy mindegyik 'tervezett' státuszú. Ennek betöltése:

cat szemeszter.dump | mysql -p intezmeny_[rovid]

Ahol '[rovid]' az intézmény rövid neve.

A szemeszterek betöltése után aktivvá tehetünk tanéveket (tanév megnyitása) - ekkor jönnek létre a tanév adatait tároló adatbázisok. Ehhez a tanév kiválasztása után a MySQL rendszergazdai jelszót kell csak megadnunk.

Ha van aktív tanév, akkor a korábbi hibaüzenet eltűnik és helyette egy kék keretes figyelmeztető üzenetet kapunk, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanév adatai nincsenek felvéve (éves munkaterv, órarend, tankörök).

Adatok felvitele

Az adatok betöltése a munka legnagyobb része. Fontos, hogy az adatfelvitelnek van egy logikus sorrendje, hiszen az egyes adatok egymásra épülhetnek. Órarendet betölteni például csak akkor van értelme, csak akkor lehet, ha már fent van az összes tanár adata, munkaközösségekbe sorolva, renden vannak a tárgyak, a termek, és ki vannak alakítva a tankörök is.

Tanárok felvétele

A tanárokat adatállományból érdemes betölteni, bár felvehetjük őket egyesével is a felületről.

Osztályok felvétele

Az új osztályokat (esetleg osztályfőnökkel, de tagok nélkül egyelőre) a felületről vehetjük fel legkönnyebben: Napló/Intézményi adatok/Osztályok.

Diákok felvétele

A diákokat rögtön osztályokba sorolva vehetjük fel adatállományból: Napló/Intézményi adatok/Osztályok

Munkaközösségek/Tárgyak felvétele

A munkaközösség elnevezés kissé félrevezető. Valójában inkább a tanárok végzettségéről van szó, ez határozza meg, hogy ki milyen tárgyat taníthat, milyen órát helyettesíthet szakszerűen. Egy tanár természetesen több munkaközösségbe is beletartozhat.

Az új tárgyakat a felületről vehetjük legkönnyebben: Napló/Intézményi adatok/Munkaközösségek (munkaközösség vezetőkkel,tagokkal, tárgyakkal).

Éves munkaterv betöltése

Az éves munkaterv lényege, hogy rögzítse a tanév tanítási napjainak, speciális tanítási napjainak, tanításnélküli munkanapjainak és tanítási szünetek dátumát, valamint több hetes órarend esetén ezek beosztását.

Az éves munkaterv felvétele a Tanév adatok/Éves munkaterv menüpont alatt történhet.

Termek adatainak felvétele

A temek adatait közvetlenül az intézményi adatbázis terem táblájába tölthetjük SQL szinten, vagy az Admin/Import menüpont alatt. A tábla mezői:

teremId | smallint(5) unsigned                                                                                
leiras  | varchar(64)                                                                                    
ferohely | tinyint(3) unsigned                                                                                
tipus  | set('tanterem','szaktanterem','osztályterem','labor','gépterem','tornaterem','tornaszoba','fejlesztőszoba','tanműhely','előadó','könyvtár','díszterem','tanári','templom','egyéb') 

Tankörök felvétele

Az egyik legnagyobb feladat - különösen egy épp induló intézmény esetén - a [naplo:intezmeny:tankor|tankörök felvétele]]. Ugyanakkor a tankörök alkotják a rendszer alapját, így ezek felvétele és karbantartása kiemelten fontos feladat.

Órarend betöltése

Az órarend betöltés talán a másik egnehezebb feladat. Külön nehézsége, hogy általában nem lehet vele előre elkészülni, viszonylag szűk határidő van a betöltésre. Az órarendet nem a MaYoR rendszerben készyítjük, hanem valamilyen erre a célra készült szoftverrel. A további lépések nagyban függenek a használt programtól.

Alapvetően három lehetőségünk van:

Tanári és diák azonosítók generálása

Szükség esetén a tanar és diak tábla adatait felhasználva generálhatunk felhasználói azonosítókat: Felhasználói azonosítók generálása

Szülői adatok felvétele

A szülők adatait általában a diákok adatival együtt kapjuk meg, egy táblázatban. A MaYoR rendszerben viszont a szülők adatai külön adattáblába kerülnek. Ez az használat során előnyös (pl. testvér gyerekek szülői adatai csak egy helyen lesznek eltárolva), de a betöltéskor nehézségeket okoz: Szülői adatok betöltése.

hogyan/telepites-man.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0