Félévi teendők

Adminisztrátorok

Admin menüpont » Szemeszterek almenü

Két új időszakot kell felvenni a félévzárási teendőkhöz:

  • zárás - amely intervallumban a szaktanárok az osztályozó naplóban zárójegyet írhatnak be
  • bizonyítvány írás - amely intervallumban az osztályfőnökök a magatartás és szorgalom jegyeket rögzíthetik. (Ez tipikusan bővebb, mint a zárási időszak. A zárási és a bizonyítvány írási időszak kezdetének szigorúan meg kell egyeznie!)

Megjegyzés: Amennyiben a félév végéig a zárójegyeket el szeretnénk rejteni a diákok és szülők elől, tegyük meg az alábbi lépéseket:

  • config fájl módosítása - a /var/mayor/config/module-naplo/config-iskolaneve.php állományban módosítsuk (vegyük fel) az alábbi bejegyzést:
// Félévi és év végi osztályzatok elrejtése a diákok elől a szemeszter végéig
  define('_OSZTALYZATOK_ELREJTESE', true);
  • menü módosítása - az előző változtatás eredménye (sajnos) kikerülhető, ha a diák/szülő a bizonyítvány menüt választja, amit viszont eltüntethetünk ideiglenesen (!) a /var/mayor/config/menu/private és a /var/mayor/config/menu/parent könyvtárakban található menu-hu_HU.php fájl szerkesztésével (ha nincs, másoljuk be és nevezzük át a mintaállományt), amibe illesszük be az alábbi sorokat:
    // Bizonyítvány menüpont eltüntetése
  unset($MENU['modules']['naplo']['sub']['osztalyozo']['bizonyitvany']);

A félév lezártával ne feledjük az előbbi sorokat mindkét állományban kikommentelni!

Szaktanárok

Osztályozó napló menüpont

Az osztályozó napló menüpontban a saját tankörének kiválasztása után a Bizonyítvány oszlopban megjelennek az adható zárójegyek.

A „zárás” időszakában ezek a jegyek tetszőlegesen módosíthatók. Vegyük figyelembe, hogy a beírás pillanatától az arra jogosultak (diákok és szüleik) egyből látják saját zárójegyeiket.

Osztályfőnökök

Osztályozó napló menüpont, Zárási statisztika almenü

A saját osztály kiválasztásakor tetszőleges tárgysorrendet állítva látszódnak az osztály diákjainak zárójegyei, ebből képzett egyszerű átlaga, valamint az igazolt és igazolatlan hiányzásai. Ez alapján a jobb oldali oszlopban adható magatartás és szorgalom értékelések. Ne felejtsük a lap alján a beír gombbal rögzíteni.

A „bizonyítvány írás” időszak végéig ezek a bejegyzések módosíthatók.

Vezetőség

Ellenőrzik a beírt jegyeket és hiányosságokat. Szükség esetén - a határidők lejárta után - javítják a téves adatrögzítésből adódó hibás bejegyzéseket.

hogyan/felevi_teendok.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0