Szülői azonosítók generálása

A meglévő szülői adatokból (intézményi adatbázis szulo tábla) SQL utasításokkal könnyen generálhatunk azonosítókat a szülők számára.

Az első lépés, hogy kiválogassuk azon szulők körét, akiknek azonosítót kívánunk generálni. Célszerű ehhez az osztályok felöl közelíteni. Válasszuk ki az osztályt, vagy osztűlyokat, majd kérdezzük le az osztály(ok) tagjait. Ezek után szelektáljuk az adott diákok szuleit. Az így kiválasztott szülők számára generálunk azonosítókat (persze közben ellenőrizzük, hogy ne legyen azonosító ütközés).

A kiindulási állapot ellenőrzése

Mielőtt még nekikezdenénk a szülői azonosítók generálásának érdemes ellenőrizni, hogy a kiindulási adatok rendben vannak-e. Pár dolog amit érdemes ellenőrizni, szükség esetén javítani:

Bevezető/lezáró szóközök törlése a név mezőkből

Az adatbevitelkor sajnos gyakori, hogy szóközök tapadnak az egyes név mezőkhöz, különösen akkor, ha a neveket programmal, vagy „kézzel” mi vágtuk szét családi- és utónévre. Ilyenkor gyakran az utónév végén ott marad a két nevet elválasztó szóköz. Ellenőrizzük, van-e ilyen rekordunk:

select count(*) from szulo where (csaladinev<>trim(csaladinev) or utonev<>trim(utonev));

Ha van, rögtön javíthatjuk:

update szulo set csaladinev = trim(csaladinev), utonev = trim(utonev);

Ütköző azonosítók kiszűrése

Az ütközéseket fogjuk szűrni és javítani az új azonosítók generálása kapcsán is. Épp ezért érdemes az azonosító generálás előtt is megnézni, hogy van-e ütközés:

select userAccount,count(*) as db from szulo group by userAccount having db>1;

Ha van ütközés, javítsuk a hibát (lásd alább).

Szóközök az azonosítóban

A hibás, szóközökkel határolt nevek miatt előfordulhat, hogy keletkeztek hibás, szóközöket is tartalmazó azonosítók is. Szűrjük ki ezeket:

select * from szulo where userAccount is not null and locate(' ',userAccount) <> 0;

A hibás account-okat javítsuk (a szulo és a mayor_parent.accounts táblában is!).

Az osztály azonosítójának lekérdezése

Ha egy osztály szülői azonosítóit szeretnénk megtudni, akkor először meg kell tudnunk az osztály azonosítóját (osztalyId).

Példánkban a Városmajori Gimnázium (vmg) 2011-es 7.a osztályának azonosítóját kérdezzük le:

select * from naplo_vmg_2011.osztalyNaplo where osztalyJel='7.a';
+-----------+------------+
| osztalyId | osztalyJel |
+-----------+------------+
|    64 | 7.a    | 

Ellenőrizhetjük az osztaly táblában is, hogy helyes adatokat kaptunk-e:

select * from osztaly where osztalyId=64;
+-----------+--------+------------+------------+------+---------------+-------------+
| osztalyId | leiras | kezdoTanev | vegzoTanev | jel | kezdoEvfolyam | telephelyId |
+-----------+--------+------------+------------+------+---------------+-------------+
|    64 | angol |    2011 |    2016 | a  |       7 |      1 | 

Az osztály(ok) tagjainak lekérdezése

Először töröljük az esetleg már létező segédtáblát:

drop table if exists _diakIds;

Majd kérdezzük le a kiválasztott osztály jelenlegi tagjait:

create temporary table _diakIds 
  select diakId from osztalyDiak where osztalyId = 64 and beDt <= curdate() and (kiDt is null or kiDt >= curdate());

De lekérdezhetjük egy lépésben az összes 2011-ben érvéenyes osztály tagjait is:

create temporary table _diakIds 
  select distinct diakId from osztalyDiak 
  where beDt <= curdate() and (kiDt is null or kiDt >= curdate()) and 
  osztalyId in (select osztalyId from naplo_vmg_2011.osztalyNaplo);

A diákok szüleinek lekérdezése

A diák azonosítók alapján most a szülők azonosítóit kérdezzük le. Először az anya, majd az apa adatokat rakjuk be az ideiglenes táblába.

Anya

drop table if exists _szuloIds;
create temporary table _szuloIds
  select distinct anyaId as szuloId from diak where anyaId is not null 
  and diakId in (select diakId from _diakIds);

Apa

insert into _szuloIds 
  select distinct apaId as szuloId from diak where apaId is not null 
  and diakId in (select diakId from _diakIds);

userAccount-ok generálása a szulo táblában

A kiválasztott szülők számára generáljunk userAccount-okat. Vigyázzunk, hogy a keletkező userAccount ne tartalmazzon szóközt. Az alábbi frissítő lekérdezés „Dr. Alsóné Felső Anett Beáta” számára a „Felső.Beáta” azonosítót fogja beállítani. Vigyázunk arra is hogy csak azoknak módosítsuk a felhasználói azonosítóját, akiknek még nincs beállítva (userAccount is null):

update szulo set userAccount=concat(substring_index(csaladinev,' ',-1),'.',substring_index(utonev,' ',1))
  where userAccount is null and szuloId in (select szuloId from _szuloIds);

A gond az, hogy a fenti művelettel előidézhettünk account ütközést. Lássuk, mi a helyzet ezen a téren!

select userAccount,count(*) as db from szulo group by userAccount having db>1;
+-------------------+------+
| userAccount    | db  |
+-------------------+------+
| Székely.László  |  2 | 

Példánkban a „Székely.László” azonosító két szülőhöz is hozzá lett rendelve. Találjunk ki egy új azonosítót - legyen ez esetünkben „László.Székely” -, és ellenőrizzük, hogy használatban van-e már:

select * from szulo where userAccount = 'László.Székely';
Empty set (0.01 sec)

Amennyiben sikerült olyan azonosítót kitalálnunk, ami még nincs használatban (ahogy az a fenti példában is látszik), akkor módosítsuk az általunk felvett „Székely.László” azonosítót:

update szulo set userAccount='László.Székely' 
  where userAccount = 'Székely.László' and szuloId in (select szuloId from _szuloIds);

Account-ok létrehozása

Ha nincs már ütközés, akkor egy ideiglenes táblába hozzuk létre az account-okat:

drop table if exists _accounts;
create temporary table _accounts 
  select 'parent' as policy, szulo.userAccount, 
  trim(concat_ws(' ',nevElotag,csaladinev,utonev)) as userCn,sha(crc32(csaladinev)) as userPassword 
  from szulo left join mayor_parent.accounts using (userAccount) 
  where accounts.userAccount is null and szuloId in (select szuloId from _szuloIds);

Account-ok felvétele

Ha minden rendbenlévőnek tűnik, akkor átmásolhatjuk az ideiglenes táblából az új account-okat a helyükre:

insert into mayor_parent.accounts (policy,userAccount,userCn,userPassword) select * from _accounts;

Új account adatok eltárolása

Az ideiglenes táblák (_diakIds,_szuloIds, _accounts) automatikusan törlődnek, ha kilépünk az SQL parancssorból. Ha valamiért szükségünk van a generált account-okra, akkor másoljuk át őket egy rendes táblába (vagy az _accounts táblát eleve a temporary módosító nálkül hozzuk létre):

create table _ujSzuloAccount select * from _accounts;
hogyan/szueloi_azonositok_generalasa.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0