SQL szintű módosítások hasznos gyűjteménye

Egy évfolyam tanulóinak adott tárgyból szerzett osztályzatai

Példa: A kompetencia méréshez szükségünk van az előző év (példánkban 2012) végi 7. évfolyamosok matematika osztályzataira.

SELECT CONCAT_WS(' ', viseltCsaladinev, viseltUtonev) AS diakNev, targyNev, jegy 
INTO OUTFILE '/tmp/2012matematika7.txt' FROM zaroJegy LEFT JOIN diak USING (diakId) LEFT JOIN targy USING (targyId) 
WHERE targyNev='matematika' AND evfolyam=7 AND felev=2 
AND hivatalosDt = (SELECT zarasDt FROM szemeszter WHERE tanev=2012 AND szemeszter=2);

Hiányzás beírás elmulasztása

Példa: Szeretnénk megtudni, hogy hányszor fordult elő egy-egy kollégával, hogy az ő órájára utólag valaki más írt be hiányzót. Ez tipikusan olyankor fordul elő, mikor a kolléga nem ír be hiányzót, majd az osztályfőnök ezt pótolja helyette.

Az adatbázisban a hianyzas.rogzitoTanarId tárolja, hogy ki írta be a hiányzást, a rogzitesIdoben mező 1 értéke pedig azt jelzi, ha a beírás még a szaktanárra vonatkozó határidő lezárta előtt megtörtént (ekkor lehet teljesen vétlen a tanár, hisz ha az ofő reggele előre beírja a hiányzót, akkor a szaktanárnak már nincs erre módja).

select ki, viseltCsaladinev, viseltUtonev, count(rogzitoTanarId) 
 from hianyzas left join ora using (oraId) left join intezmeny_vmg.tankorTanar using (tankorId) 
 left join intezmeny_vmg.tanar on ki=tanar.tanarId 
 where ki<>rogzitoTanarId and rogzitesIdoben<>1 group by ki, viseltCsaladinev, viseltUtonev;

Egy munkaterv óráinak betöltésre adott napra

Példa szituáció: Az intézményben általános iskola és gimnázium is működik - eltérő munkatervvel. Egy adminisztrációs hiba miatt egyik napra csak a gimnázium órái töltődtek be (az általános iskola munkaterve eredetileg tanítás nélküli napként jelölte az adott dátumot), de utólag be kell töltenünk az általános iskola óráit is. Nem törölhetjük a már betöltött órákat, hisz vannak már beírt órák, hiányzások.

Megoldás:

 • Legyen az adott dátum: 2013-02-27
 • Az adott napi órarendi hét: 1
 • Az általános iskola munkatervId-je: 2
 • A tanév adatbázisa: naplo_vmg_2012
 • Az intézéményi adatbázis: intezmeny_vmg

Ekkor az SQL utasítás:

INSERT INTO naplo_vmg_2012.ora (dt,ora,ki,tankorId,teremId,tipus,eredet)
 SELECT '2013-02-27',ora,orarendiOra.tanarId AS tanarId, orarendiOraTankor.tankorId AS tankorId,teremId, 'normál','órarend'
  FROM naplo_vmg_2012.orarendiOra LEFT JOIN naplo_vmg_2012.orarendiOraTankor USING (tanarId,osztalyJel,targyJel)
  WHERE orarendiOraTankor.tankorId IS NOT NULL AND tankorId IN (
   SELECT DISTINCT tankorId FROM intezmeny_vmg.tankorOsztaly 
    WHERE osztalyId IN (SELECT distinct osztalyId FROM naplo_vmg_2012.munkatervOsztaly WHERE munkatervId=2)
  )
  AND het=1 AND nap=3 AND tolDt<='2013-02-27' AND igDt>='2013-02-27'

Be nem lépett szülők

(Átnézetlen lekérdezés)

Kik azok a szülők akik január elseje óta nem léptek be.

A megoldásom az alábbi sql utasítás lenne:

SELECT `userAccount`
 FROM mayor_parent.accounts
  WHERE userAccount NOT
  IN (
   SELECT `userAccount`
    FROM mayor_login.loginLog
    GROUP BY mayor_login.loginLog.`userAccount` , mayor_login.loginLog.`policy`
    HAVING MAX( mayor_login.loginLog.`dt` ) >= '2013-01-01 00:00:00'
     AND mayor_login.loginLog.`policy` = 'parent'
  )

Két tankör egyesítése visszamenőleg

Példaszituáció Félévkor az egyik tanulócsoportban tanárváltás történt, de ezt - helytelenül - úgy oldottuk meg, hogy új tankört is felvettünk az új tanárnak. Utóbb szeretnénk rendezni a helyzetet, hogy pl. az óraszámok folyamatosan számozódjanak.

Megoldás

 • Legyen az új tanár azonosítója: 49
 • A korábbi tankör azonosítója: 462
 • Az újabb tankör azonosítója: 613
 • Az intézményi adatbázis neve: intezmeny_eventus
 • Feltesszük továbbá, hogy a megefelő tanév adatbázisában állunk

Ekkor:

set @tanarId=49;
set @new=613, @old=462;

START TRANSACTION;

-- A tankorId-k cseréje a megfelelő táblákban
update ora set tankorId=@old where tankorId=@new;
update jegy set tankorId=@old where tankorId=@new;
update tankorDolgozat set tankorId=@old where tankorId=@new;
update orarendiOraTankor set tankorId=@old where tankorId=@new;
update intezmeny_eventus.tankorTanar set tankorId=@old where tankorId=@new;

-- A tankorTanar táblában kiiktatjuk az átfedéseket - ez nem biztos, hogy szükséges!
-- Elöbb kiírjuk a módoítás előtti állapotot
select * from intezmeny_eventus.tankorTanar where tankorId in (@old, @new);
set @kiDt=(SELECT beDt from intezmeny_eventus.tankorTanar where tankorId=@old and tanarId=@tanarId);
update intezmeny_eventus.tankorTanar set kiDt=@kiDt - interval 1 day where tankorId=@old and tanarId<>@tanarId;
-- Utána is kiírjuk, hogy mi lett az eredmény
select * from intezmeny_eventus.tankorTanar where tankorId in (@old, @new);

-- Ellenőrizzük azt is, hogy azonos tárgyhoz tartozó tankörök-e
select targyId from intezmeny_eventus.tankor where tankorId in (@old, @new);

-- Végül töröljük az immár felesleges tankört
delete from intezmeny_eventus.tankor where tankorId=@new;

-- Itt még meggondolhatjuk magunkat! De ha minden ok, akkor mehet a commit...
COMMIT;

Megjegyzések: Feltételezzük, hogy a megadott két tankörnek azonos a névsora, tehát a tankorDiak táblát nem bántjuk. Nem nyúltunk a tankorCsoport és tankorBlokk táblákhoz sem, ezekből egyszerűen törlődnek az új tankör adatai.

Teremhozzárendelések átmásolása

első hétről a második heti órarendbe

Többhetes óraren készítésekor gyakori, hogy az órák jelentős része megegyezik a két hét órarendjében. Ilyenkor nagy segítség, ha a teremhozzárendelést az első hétre megcsinálva a megfelelő msodik heti órákra is ki lehet terjeszteni:

UPDATE orarendiOra AS o1 left join orarendiOra AS o2 USING (nap, ora, tanarId, osztalyJel, targyJel) 
 SET o1.teremId=o2.teremId WHERE o1.het=2 AND o2.het=1 AND o2.teremId IS NOT NULL AND (o1.teremId IS NULL OR o1.teremId!=o2.teremId);

korábbi változatból újabb változatba

Ha órared módosításkor új órarendet töltöttünk be (ennek érvényességi ideje példánkban 2015-01-18-ával kezdődik), és szeretnénk a két változatban egyező órák teremhozzárendeléseit átmenteni:

UPDATE orarendiOra AS o1 left join orarendiOra AS o2 USING (het, nap, ora, tanarId, osztalyJel, targyJel)
 SET o1.teremId=o2.teremId WHERE o1.tolDt='2015-01-18' and o2.tolDt<=curdate() and curdate()<=o2.igDt;

Órarendből haladási naplóba

Órarend módosításkor előfordulhat, hogy az órák még az előtt bekerülnek a haladási naplóba (ora tábla), mielőtt a teremhozzárendelések véglegesülnek, így eltérő teremId-k leszenk a két táblában. A felületen annyit látunk, hogy az órarend szerinti termek áthúzva jelennek meg a haladási naplóban lévőek mellett. Szeretnénk, hogy a haladásinapló mégis az áthúzott teremId-ket tartalmazza…

Kérdezzük le az érintett órákat:

select orarendiOra.*,ora.tankorId,ora.teremId 
 from ora left join orarendiOra on het=1 and tolDt='2015-01-18' and orarendiOra.tanarId=ora.ki and dayofweek(dt)-1=nap and ora.ora=orarendiOra.ora 
 where ora.dt='2015-01-21' and ora.teremId<>orarendiOra.teremId;

A példában a 2015-01-21-i órákat akarjuk javítani, ahol tudjuk, hogy 1. heti órarend van, s az érvényes órarend bejegyzései 2015-01-18-án kerültek be. A két tábla közt a kapcsolatot ezen kívül a tanár, a nap és az óra adja.

Ha a lekérdezés eredménye alapján úgy látjuk, hogy valóban a javítandó bejegyzések jelentek meg, akkor módosítsunk:

update ora left join orarendiOra on het=1 and tolDt='2015-01-18' and orarendiOra.tanarId=ora.ki and dayofweek(dt)-1=nap and ora.ora=orarendiOra.ora 
 set ora.teremId=orarendiOra.teremId where ora.dt='2015-01-21' and ora.teremId<>orarendiOra.teremId;
hogyan/hasznos_sql_gyujtemeny.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0