Osztály heti időkeretének számítása

A tantárgyfelosztás egyik fontos eleme, hogy tisztában legyünk azzal, mekkora időkerettel, óratömeggel dolgozhatunk. A tantárgyfelosztás statsztikai oldala éppen ezért erről is ad információt. Fontos azonban tudnunk, hogy hogyan és mi alapján számol a program.

A legfontosabb jogforrás ezen a téren a NKT. 6. melléklete, illetve az NKT. pár további paragrafusa is figyelembe veendő.

Engedélyezet időkeret

A NKT. 6. melléklete tartalmazza évfolyamonkénti lebontásban az osztályok engedélyezett időkeretét. Ez általában lényegesen több, mint a szintén ebben a mellékletben megállapított heti maximális óraszám az adott évfolyamon, hiszen az órakeretbe bele kell férjenek a tanórán kívüli foglalkozások is (pl. napközi, tanulószoba), illetve a csoportbontásokból adódó óratöbblet.

Tehetséggondozás, felzárkóztatás

A NKT. 27. § (5) értelmében heti 2 órát kell számolni osztályonként tehetséggondozásra és felzárkóztatásra.

Egyházi fenntartású intézmények hitoktatásra fordítható többlet óraszáma

A 6. melléklet szerint az egyházi intézmények számára többlet órakeretet kell bizosítani a hittan tanítására, melynek óraszámát a táblázat tartalmazza.

6 és 8 évfolyamos gimnáziumok többlet óraszáma

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok számára is évfolyamonként előírt többlet órakeretet tartalmaz a 6. melléklet.

Nemzetiségi oktatás-nevelés többlet órakerete

A nemzetiségi oktatás-nevelésre fordítható többlet órakeret évfolyamonkénti óraszámát szintén a 6. melléklet tartalmazza.

SNI habilitációs és rehabilitációs foglalkozások többlet órakerete

Bár a 6. melléklet külön tartalmaz órakeretet értelmi fogyatékosok; gyengénlátok; nagyothallók, mozgás- és beszédfogyatékosok; siketek és autisták; valamint egyéb SNI-sek számára (személyenként, évfolyamonként 2-15 között), ezeket a program jelenleg még nem számolja bele az össz óratömegbe.

SNI magántanuló egyéni foglalkozás keretében történő felkészítés ötbblet órakerete

A NKT. 27. § (7) szerint: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.

A program jelenleg ezzel sem számol.

Összefoglalva

A program a fentiek alapján tehát egy alsó közelítést ad az osztályok heti időkeretéről, hisz sok időkeretet növelő tényezővel nem számol. A képlet:

  [osztály időkerete] = [engedélyezett időkeret] + [tehetséggondozás, felzárkóztatás] + [egyházi iskola hittan] + [gimnáziumi óratöbblet]

A nemzetiségi és SNI többlet óraszámokkal a program jelenleg nem számol.

hogyan/osztaly_heti_idokeret.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0