Tantárgyfelosztás

A tantárgyfelosztás előkészítése

Ahhoz, hogy elkezdhessük a tantárgyfelosztást elkészíteni előzetesen fel kell vinnünk az ehhez szükséges alapvető adatokat:

 • Legyen felvéve minden osztály
 • Legyen felvéve minden tanár
 • Legyenek felvéve a munkaközösségek (amik valójában inkább végzettség szerinti tanárcsoportok)
 • Legyenek felvéve a munkaközösségek alá a tárgyak
 • Legyenek felvéve a képzések
 • Legyenek felvéve a képzések óratervei
 • Legyenek egymáshoz rendelve a megfelelő képzések és osztályok

A bontások

A tantárgyfelosztás első lépése a tárgyi bontások megadása. A bontás tehát az adott képzési évfolyam adott tantárgyához rendelt tanulócsoportot jelöli konkrét névsor és egyéb jellemzők nélkül. A tankör kicsit más fogalom: egy adott tárgyat tanuló diákok csoportja konkrét névsorral, tanárral, és egyéb jellemzőkkel megadva.

Fontos különbség, hogy a bontás egy tanévhez kapcsolódó fogalom, minden évben újra meghatározandó, míg a tankör több éven át használatban lesz.

Sok esetben egy bontásnak egy tankör felel majd meg egy adott évben. Ilyenek lesznek pl. az egész osztályt érintő tárgyak (osztályfőnöki, földrajz…), vagy az egyszerű csoportbontások, amikor két-három kisebb csoportban tanulnak egy tárgyat a tanulók (pl. informatikát a gépterem befogadóképessége miatt két csoportban tanulnak a diákok).

Lehetnek ugyanakkor olyan esetek is, amikor egy bontást több tankör fed le. Ha például egy nyelvi előkészítő évfolyamon a heti 15 órát négy tanár tanítja a csoportnak, akkor a négy tankör együtt fedi le az egy bontást.

Előfordulhat olyan is, hogy egy tankör több bontást is lefed. Ha például a kémiát egy egész osztályos elméleti óra mellett két kisebb csoportban folyó labor óra keretében tanulják a tanulók, akkor ez egy két bontott csoportot és három tankört jelent: az elméleti óra tanköre mindkét bontáshoz hozzá lesz rendelve, mígy a labor órák tankörei csak a megfelelő bontáshoz.

Az is előfordulhat, hogy egy tankör két különböző tárgy bontásához lesz hozzárendelve. Ebben az esetben persze a tárgy tágan értendő: a képzés óratervében szereplő lehetséges tárgyakra, sávokra gondolunk, beleértve olyan speciális tárgyakat, mint „első idegen nyelv”, „második idegen nyelv” vagy „kötelezően választott tárgy”. Ha például az emelt szintű matematika érettségi előkészítőt úgy szervezzük, hogy az adott csoport együtt van alapórán és fakultációs órán is, tehát lényegében a csoport megnövelt óraszámban (pl. 4+2, azaz 6 órában) tanulja a matematikát, nem különül el a kétféle órájuk, akkor ehhez nyilván egy tankört fogunk felvenni, amit hozzárendelünk a matematika tárgy bontásához és a „kötelezően választott tárgy” bontásához is.

Adatbázis

A kepzesOraterv tábla minden évfolyam esetén félévenként tartalmazza az adott tárgy/típus óraszámát. A folyamat másik végén a tankör esetében is hasonló a helyzet: a tankorSzemeszter tábla félévenként tartalmazza a tankör óraszámát.

A kettő között helyezkedik el a kepzesTargyBontas, ami ebből adódóan szintén félévenként rögzíti a bontásokat és azok tárgyait (pl. első idegen nyelv esetén), pontosabban a bontások szerkezetét, s a kepzesOratervId mezővel kapcsolódik a kepzesOraterv táblához.

A bontások tankörökhöz rendelése a bontasTankor táblával történik, ami a két azonosító mellett egy-egy óraszám adatot is tartalmaz. Az óraszámokat bontásonként összegezve képzés óraterv megfelelő óraszámát kell megkapnunk. Tankörönként nehezebb az óraszámok ellenőrzése, mert egy tankör egy tárgy különböző bontásait is lefedheti, de ezeket az óraszámokat csak egyszer kell számolni. Viszont ha különböző tárgyakat/típusokat fed le a tankör, akkor össze kell adni az óraszámokat. (Ez megoldható a MAX() értékek SUM()-jával.)

Lépések

 1. Inicializálás - a program az előző év adatai alapján automatikusan átveszi az átvehető bontásokat a tankörhozzárendelésekkel együtt, a fennmaradó konkrét tárgyhoz

tartozó bejegyzésekhez pedig egy-egy bontást vesz fel

 1. Bontás megadás
 2. Bontás-tankör hozzárendelés
 3. tankör tanár hozzárendelés
 4. óraszámok ellenőrzése (tanár, bontások, tankörök, intézmény…)

Bontások, tankör-hozzárendelés

A funkció a Tanév adatok/Tantárgyfelosztás, bontás-tankör menüpont alatt érhető el.

Szűrés

A szűrés során először évfolyamot (pontosabban évfolyam jelet) kell választanunk, utána szűkíthetjük a megjelenő osztályok körét, s a kiválasztott osztályok képzéseinek körét.

Ha már megjelentek a kiválasztott osztályok, képzések óratervi bejegyzései, akkor a jobb felső sarokban lehetőségünk van ezek közül eltűntetni azokat, melyek már kész vannak, tehát minden bontásuk teljes óraszáma tankörökkel lekötött.

Bontások felvétele - törlése

Ha kiválasztottunk osztályt és képzést (legalább egyet-egyet), akkor megjelennek a hozzájuk tartozó (az osztály aktuális évfolyamára vonatkozó) óratervi bejegyzések.

Ezek mindegyikéhez a rendszer az oldal betöltéskor hozzárendel legalább egy bontást (csoportot) - ha még nincs hozzá rendelve egy sem -, kivéve azokat az óratervi bejegyzéseket, melyek tárgy típust tartalmaznak csak, tárgyat nem (pl: első idegen nyelv, kötelezően választható…).

A program alaphelyzetben az egymásnak megfeleltethető bejegyzéseket egymás alá csúsztatva jeleníti meg. Az így egybefogott bejegyzések együtt kezelhetők: egy lépésben vehető fel hozzájuk új bontás, vagy törölhető korábbi. A csoportosítás bármikor felbontható, a baloldali lefele mutató nyílra kattintva. Lenyitott állapotból az egyes sorok elején levő felfele mutató nyílra kattintva a sorok ismét öszevonhatók.

Új bontást a sorok jobb oldalán található plusz jelre kattintva vehetünk fel. Ha tárgy típushoz tartozó sorról van szó, akkor egy megjelenő listából tárgyat is kell választanunk a bontás rögzítéséhez.

Bontás törlése a bontást szimbolizáló világos színű mező jobb szélén található X ikonra kattintva történhet. Fontos, hogy a törlés is minden összevont sorra vonatkozik.

Mivel a képzési óraterv félévekre lebontva tartalmazza az óraszámokat, így a bontások megadása is mindkét félévre szükséges - ezt a csoportosíthatóság segíti.

Tankör hozzárendelés

Egy bontásra kattintva jobbról beúszva megjelennek az adott bontás tantárgyának megfelelő tankörök, elől, külön csoportban a megadott osztályok valamelyikéhez hozzárendeltek. A tankör bontáshoz rendelése - amennyiben lehetséges - egyszerűen a tankör nevére való kattintással történik.

Előfordulhat azonban, hogy egy-egy tankör nem rendelhető az adott bontáshoz - ezt piros „❌” és szürke betűszín jelöli. E letiltás okozhatja például, ha a tankör összes óraszámát felhasználtuk már más típusú bontásokban. Ha például egy matematika tankör összes óráját hozzárendeltük egy matematika bontáshoz, akkor a „kötelezően választott” tárgy típusú bontáshoz már nem fogjuk tudni hozzárendelni.

Akkor is egyfajta letiltott állapotba kerül a tankör, ha azonos típusú bontásban használtuk fel az óráit. Ezt narancssárga „▚” szimbólum és szürke betűszín jelöli. Az ilyen állapotú egyet tankörre kattintva annak állapota megváltozik, sárga „▐” jelölést kap, ami azt jelzi, hogy a tankör most már hozzárendelhető a kijelölt bontáshoz. Így lehet tehát egy tankört két azonos tárgyhoz tartozó bontáshoz is hozzárendelni. Szükség lehet erre olyan esetben, ha egy tárgyat bontott és összevont csoportban is tanulnak a tanulók, például az osztálynak van egy közös elméleti kémia órája, s emellett két csoportban kémia labor foglalkozáson is részt vesznek. Ebben az esetben a kémia tárgy kétfele bomlik, s a közös óra tankörét mindkét bontáshoz hozzá kell rendelnünk.

Letiltott állapotban van az a tankör is, amit már hozzárendeltünk a kiválasztott bontásokhoz. Ezt zöld pipa (✔) és szürke betűszín jelöli.

A program alap helyzetben a tankört a lehető legnagyobb óraszámmal rendeli a bontáshoz. Ha ezen változtatni szeretnénk, akkor az egeret a tankör neve mellett jobb oldalon elhelyezkedő óraszám fölé pozícionálva a megjelenő módosító gombokkal csökkenthetjük az óraszámot.

Ha a listában szereplő egyik tankör sem felel meg, akkor lehetőségünk van arra, hogy új tankört vegyün fel a bontáshoz. Ehhez csak rá kell kattintanunk az erre szolgáló „Új tankör” feliratra. Ekkor a program létrehozza és a rendelkezésre álló adatok alapján beállítja az új tankört, de a beállításokon a megnyíló módosító felületen rögtön változtathatunk is.

Tankör adatok módosítása

Egy új tankör létrehozásakor, vagy egy hozzárendelt tankör nevére kattintva jobbról beúszva megjelennek a tankör legfontosabb adatai, melyeken lehetőségünk van változtatni is. Ha valamit módosítunk, megjelenik a fejléc alatt egy sárga „Módosít” felirat - erre kattintva véglegesíthetjük a módosításainkat.

A felületen a tankör név jelölésére kattintva módosíthatjuk a tankör nevét, az hozzárendelt osztályokra kattintva az hozzárendeléseken váltztathatunk, s módosíthatjuk a az egyes félévekben tervezett óraszámokat is.

A többi módosítás elvégzésére használjuk az Intézményi adatok/Tankörök oldalt.

Tankör-tanár hozzárendelés

A funkció az Intézményi adadatok/Tantárgyfelosztás, tankör-tanár menüpont alatt érhető el.

Szűrés

A Szűrés feliratra kattintva állíthatjuk be a szűrési feltételeket. A szűrési paraméterek határozzák meg, hogy mely tankörök és tanárok jelennek meg a tankör-tanár táblázatban.

Alapvetően négyféle szűrési szempont adható meg:

 1. Osztályok
 2. Munkaközösségek
 3. Tárgyak
 4. Tanárok

Tankörök szűrése

A kiválasztott tanárok összes tanköre minden esetben megjelenik a lekérdezett tankörök között. A másik három szűrési paraméter a következő képpen működik:

Amennyiben osztályokat kiválasztunk, de tárgyat és munkaközösséget egyet sem, akkor a program az adott osztály össszes tankörét le fogja kérdezni. Ha van munkaközösség vagy tárgy is megadva, akkor az ezek által meghatározott tárgyak szerint leszűkül a megjelenő tankörök köre. Ha nincs osztály megadva, akkor az összes érintett tárgyhoz tartozó tankör meg fog jelenni.

Tanárok szűrése

A kiválaszott tanárok minden esetben meg fognak jelenni a lekérdezett tanárok között. Ha ezen kívül csak osztály van kiválasztva, akkor az összes tanár megjelenik a táblázatban, adott tárgy vagy munkaközösség esetén viszont csak az érintett tárgyakat tanító tanárok fognak megjelenni a kiválasztottakon kívül.

Tankör-tanár hozzárendelés

A tankör-tanár hozzárendelést megjelenő táblázat egy-egy cellájára, vagy a cellában megjelenő jelölőnégyzetre kattintva végezhetjük el. A hozzárendelés minden esetben az adott év szorgalmi időszakára fog csak vonatkozni. Egy hozzárendelés rögzítésekor vagy megszűntetésekor a program újra számolja az érintett tanár lekötött óraszámát, így folyamatosan nyomonkövetjetjük az óraszámok alakulását.

A tankörök állapota

Egy tankör háromnféle állapotban lehet, s ezt a nevét tartalmazó cella alsó szegélyének színe jelzi:

 1. a piros jelzi, ha a tankörnek még nincs kijelölt tanára
 2. a zöld jelzi, ha a tankörhöz pontosan egy tanár van hozzárendelve
 3. végül sárga jelzést kap az a tankör, amelyhez több tanárt is hozzárendeltünk.

A program megengedi, hogy egy tankörnek több tanára is legyen, ez tehát nem hiba, hanem lehetőség, amit gyakorlatban csak igen ritkán célszerű használni. Ilyen esetben a program a tankör óraszámát elosztja a megjelölt tanárok között. Több tanáros tankör felvételére kizárólag olyan esetben lehet szükség, ha a tanév során az órarendbe előre nem rögzíthető időpontokban váltják egymást a tanárok - pl. egy ha egy nyelvi lektor több csoportot látogat, hol egyikbe, hol másikba megy be órát tartani az igényeknek megfelelően.

A tanár állapota

A tanárok a lekötött és kötelező óraszámuk viszonányt tekintve szintén háromféle állapotban lehetnek, melyet ez esetben is különbözű színű és elhelyezkedésű szegélyek jelölnek. A program egy állítható (alapértelmezetten 2-2 óra) - a kötelező óraszámtól számított - „türelmi sávban” zölddel jelöli a tanárt, a megadott alsó határ alatt kékkel, felette pirossal szegélyezi az óraszám celláját.

A sávhatárokat a státusz soron lehet állítani.

TODO

T-T hozzárendelés

 1. előző éviek felvétele (init) ~ ok
 2. szűrés - több mk/osztály…
 3. szűrés - ami már kész eltűnik (tanár/tankör)
 4. látszódjon, hogy hány/hány van meg (óraszám tankör/tanár)
 5. th-k rögzítése
hogyan/tantargyfelosztas.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0