Diákok jogviszonya

Az alábbiakban összefoglaljuk a diákok jogviszony-kezelésének föbb tudnivalóit

Jogviszony állapok áttekintése

Felvételt nyert

Ez az állapot valójában a jogviszonyba lépés előtti állapotot jelenti. Azért vezettük be, hogy lehetőség legyen a felvett diákok adatainak betöltésére már a beiratkozás előtt. Ez az állapot a beiratkozáskor „jogviszonyban van” állapotra változik - más jogviszonyváltásra ebből az állapotból nincs lehetőség.

A „felvételt nyert” státuszú diákot besorolhatjuk oszályokba, de nem lehet tagja tanköröknek, nem vehet részt a tanulmányokban, így nem lehet se hiányzása, se jegye, stb.

Jogviszonyban van

Ez a státusz jelöli a normál tanulói jogviszonyt. A jogviszony a beiratkozással veszi kezdetét, átválthat magántanulói jogviszonyra (magántanuló), időszakosan szünetelhet (jogviszonya felfüggesztve), illetve lezárulhat.

A jogviszonyban lévő tanulót osztályokba, tankörökbe soroljuk, munkáját értékeljük, hiányzásait adminisztráljuk, stb

Magántanuló

A már beiratkozott diák tanulmányait magántanulóként is folytathatja. A magántanuló tanulmányait önállóan végzi, egyénileg készül fel, az intézmény feladata a tanuló értékelése. Magántanulói státuszból a tanuló visszakerülhet normál jogviszonyba, kérheti jogviszonyának felfüggesztését, illetve jogviszonya le is zárulhat (pl. ha tanulmányait elvégezte, vagy más intézményban folytatja).

A magántanuló tagja lehet valamely osztálynak, de nem tagja egyik tankörnek sem, nem kap évközi érdemjegyeket, a tanórai foglalkozásokon nem vesz részt, félévi és év végi osztályzatait osztályozóvizsgán szerti meg.

Jogviszonya felfüggesztve

Ez az állapot azt jelenti, hogy a tanuló időszakosan megszakítja tanulmányait, semmiéyen módon nem vesz részt a tanításban, értékelésben. A felfüggesztett jogviszonyból a tanuló visszatérhet normál tanulói jogviszonyba, magántanulói jogviszonyba, de akár le is zárulhat jogviszonya.

A felfüggesztett jogviszonyú tanuló nem tagja se osztálynak, se tankörnek, újbóli jogviszonybalépéséig csak adatait tároljuk.

Jogviszonya lezárva

Ezt a státuszt használjuk, ha a diák jogviszonya véglegesen lezárult - a tanulmányok végeztével, más iskolába való átvétel esetén, tankötelezettség lejártával, ha tanulmányait nem kívánja folytatni, stb. Szükség esetén - újabb beiratkozással - lezárt jogviszonyból új jogviszony nyitható.

A lezárt jogviszonyú tanuló nem tartozik se osztályba, se tankörbe, nem vesz részt a tanításban, értékelést sem kap, stb…

Vendégtanuló

A vendégtanuló sajátos tanulói jogviszony, mely akkor létesül, ha a tanuló nem az intézményben folytatott valamely képzés egészében vesz részt, csak egyes tárgyak tanulására szorítkozik. A vendégtanuló nem tagja egyik osztálynak sem, de tanulmányait valamely tankörökben végzi, ezekben évközi értékelést is kap. A vendégtanulói jogviszony csak lezárulhat, más státuszba nem váltható.

hogyan/jogviszony.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0