A nyomtatványokra vonatkozó szabályozások

A közoktatási törvény (Kt.) 72. § (2)#(3) bekezdése az alábbi módon szabályozza a közoktatási intézményi nyomtatványok, illetve az azokat részben kiváltó informatikai rendszerek alkalmazási szabályait:

72. § . (2) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, illetve bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye szükséges. Az iskolai nyomtatványok (az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével (az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt azonban nyomtatott formában is elő kell állítani, és meg kell őrizni.

72. § . (3) A kiadott érettségi bizonyítványokról és a szakképesítést tanúsító bizonyítványokról (a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint) központi nyilvántartást kell vezetni.

11/1994 MKM rendelet

A foglalkozási napló

5. Az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelő munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót (csoportnaplót, osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás nyelvén kell vezetni.

A tanügyi nyilvántartások vezetése

10. a) A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetetlen ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni.

b) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. Alapfokú művészetoktatási intézményben a hangszert, illetve a csoportos tantárgyat oktató szaktanár - az intézményvezető megbízása alapján - vezeti az egyéni foglalkozási naplót, a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt.

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok

1. Alapvizsga bizonyítvány*

2. Beírási napló*

3. Bizonyítvány (szakmai vizsga alapján)+

4. Bizonyítványkönyv*

5. Diákigazolvány*

6. Ellenőrző

7.

8. Érettségi bizonyítvány*

9. Fakultatív záróvizsga-bizonyítványok**

10.

11. Gyógytestnevelési és könnyített testnevelési napló

12.

13. Javítóvizsga-jegyzőkönyv

14. Jegyzőkönyv a vizsgához

15.

16.

17. Nemzetiségi, etnikai bizonyítványkönyv*

18. Nemzetiségi törzslap (volt anyakönyv)*

19. Órarend

20. Órarendi kimutatás

21. Összesítés a vizsgát tett tanulókról

22. Osztálynapló (csoportnapló)

23. Osztályozóív a vizsgához

24. Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv

25. Sportnapló

26.

27. Tantárgyfelosztás

28. Törzslap külív (volt anyakönyvi külív és törzslap)*

29. Törzslap külív, belív, érettségi vizsgához*

30. Törzslap külív, belív, szakmai vizsgához+

31. Továbbtanulók nyilvántartása

32. Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről*

33. Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről*

34. Egyéni foglalkozási napló (a zeneművészeti szakközépiskolában)

jogtar/nyomtatvanyok.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0