Adatszolgáltatási kötelezettségek

Az általános iskolák fele

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

40. § (4) E törvény alapján a közoktatási intézményben a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat kell nyilvántartani és kezelni.

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez

A tanuló fejlődésének nyomon követése

2. A középiskola és a szakiskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók - a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középiskola és a szakiskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Októberi statisztika

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszere

12/C. § (1) A közoktatási feladatot ellátó intézmény az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint köteles minden év október 31-éig, illetve adatváltozás esetén a 12/B. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatással egyidejűleg közérdekű információkat szolgáltatni.

(2) A közoktatási feladatot ellátó intézmények információs tájékoztató rendszerének (a továbbiakban: tájékoztató rendszer) alapjául szolgáló adatok begyűjtéséhez szükséges kérdőív elektronikus formában a KIR honlapján érhető el.

(3) Ha a közoktatási feladatot ellátó intézményt törlik a közoktatási intézménytörzsből, a törlés együtt jár a közoktatási feladatot ellátó intézménynek a tájékoztató rendszerből történő törlésével.

(4) Az adatok az internetről letölthetők, illetve - a költségek megtérítése ellenében - jegyzék formájában kinyomtathatók. Az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények biztosítják, hogy a tájékoztató rendszer közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisába bárki ingyenesen betekinthessen.

4. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez

A közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszerében tárolható adatok köre

A közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala - amennyiben egyéb jogszabályok nem tiltják - nem kötött a közoktatási feladatot ellátó intézmények engedélyéhez. A közérdekűnek nem minősített, de a KIR részét képező adatok kizárólag az intézmények vagy érintett személyek beleegyezésével hozhatók nyilvánosságra. A közérdekű adatok kezelését a Közoktatás Információs Rendszere biztosítja. A közérdekű adatok feldolgozásából keletkező adatok, illetve információk szintén közérdekűnek minősülnek.

Közérdekű adatok köre:

 1. Intézmények és telephelyeik azonosítására, illetve elérhetőségére vonatkozó adatok.
 2. Intézmények által ellátott közoktatási és egyéb feladatok részletező adatai, illetve a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és akkreditációs számok.
 3. Intézmények szervezésének formája és módja.
 4. Intézmények alapító okirata és az alapító okirattal összefüggésbe hozható egyéb okiratok.
 5. Intézményfenntartók azonosítására, illetve elérhetőségére vonatkozó adatok.
 6. Intézmények és telephelyek földrajzi elhelyezkedésére vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 7. Intézmények pedagógiai, nevelési, szakmai és egyéb programjaira vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 8. Intézmények tanulmányi, kulturális, sport- és egyéb verseny eredményei.
 9. Vizsgaeredmények statisztikai adatai intézményi bontásban.
 10. Intézmények minőségbiztosítási tevékenységét jellemző és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 11. Intézményekben működő szervezetekre vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 12. Humán erőforrásokra vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 13. Tárgyi erőforrásokra vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható adatok.
 14. Gyermekre, illetve tanulókra vonatkozó létszám és ezzel összefüggésbe hozható egyéb adatok.
 15. Gyermek- és diákjóléti adatok.
 16. Beiskolázásra, illetve továbbtanulásra vonatkozó és ezzel összefüggésbe hozható statisztikai adatok.
 17. Tankönyvkiadókra, tankönyvjegyzékre, intézményekben használt tankönyvekre, illetve taneszközökre vonatkozó adatok.
 18. Szakértői, vizsgáztatói és egyéb névjegyzékek, valamint ezekkel összefüggésbe hozható adatok.
jogtar/adatszolgaltatas.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0