Éves munkaterv

Az éves munkaterv határozza meg, hogy a tanév szorgalmi időszakában (ld. Admin/Tanévek) mely napok lesznek tanítási napok, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok, illetve speciális tanítási napok.

Nap típusok

Tanítási nap

A tanátási nap számozott nap, melyen az tanítás alapvetően a betöltött órarend szerint zajlik. A tanítási nap fontos jellemzője, hogy melyik heti órarend szerint folyik aznap a tanítás - ha többhetes órarendet használunk. A program az órarendi heteket számozva jelöli, így ha egy intézményben kéthetes órarend szerint zajlik a munka, azaz van egy „A” és egy „B” hét, akkor az a programban „1. órarendi hét”, illetve „2. órarendi hét” néven fog szerepelni.

Speciális tanítási nap

A speciális tanítási nap számozott nap, melyben a tanítás nem az órarend szerint zajlik, hanem valamilyen egyedi rend szerint. Ilyen egyedi tanítási rendet összeállíthatunk plusz óra felvétellel, vagy a Haladási napló/Speciális nap menüpont alatt. Ilyen napokon az órarendi hét paraméternek nincs szerepe, ezért az automatikusan 0 értékre változik.

Tanítás nélküli munkanap

Minden tanévben az iskolák jogszabályban rögzített számú tanítás nélküli munkanapot szervezhetnek. Ilyen lehet egy konferenciákra szánt nap, egy egésznapos nevelési értekezlet, vagy továbbképzés, középiskolákban egyes érettségi napok, stb. Ezeken a napokon tehát nincs tanítás, így az órarendi hét paraméternek sincs szerepe (automatikusan 0 értéket vesz fel), a nap viszont beleszámít a munkanapok közé.

Tanítási szünet

A tanítási szünetek nem számítanak be a munkanapok közé. Ezen napok esetén sincs jelentése az órarendi hét paraméternek, ezért az ebben az esetben is automatikusan 0-ra változik.

Párhuzamos munkatervek használata

Egyes intézményekben szükség lehet arra, hogy több különböző munkaterv fusson egymással párhuzamosan. Például abban az esetben, ha az intézményben általános iskolai és gimnáziumi képzés is folyik, akkor a kétféle képzésnek különböző munkarendje kell legyen, hiszen eltér a tanítási napok előírt száma a kétféle képzésben.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek kezelésének érdekében lehetőség van arra, hogy több munkatervet hozzunk létre. A munkaterveket osztályokhoz rendelhetjük, a napok típusát, a napokhoz fűzött megjegyzéseket külön-külön állíthatjuk a párhuzamos munkatervekben. Az egyes napokhoz rendelt órarendi hetek azonban nem térhetnek el a különböző munkatervekben! Az óranrend tehát mindig az egész intézményre vonatkozik, együtt kezelendő.

Munkaterv inicializálása

Ezt a műveletet a tanév megnyitása után végezzük általában, eredménye egy egxetlen munkatervből álló alapállapot elérése. Az inicializáláshoz négy fontos paramétert kell megadnunk:

 • Órarendi hetek száma: hány hetes lesz az órarend, tehát minden hét azonos órarenddel zajlik, vagy kétféle hét, „A” és „B” hét váltogatja egymást, stb
 • Tanítási napok száma: jogszabályban szabályozott számérték
 • Tanyítás nélküli munkanapok száma: jogszabályban megadott számérték
 • Végzősök utolsó tanítási napja: a „tanév rendje” rendeletben megadott dátum

Fontos: A munkaterv inicializálása törli az esetleg már felvett munkaterveket!

Napok száma

A napok száma fülön rövid összefoglalót kapunk arról, hogy az épp kiválasztott munkatervben az egyes típusú napokból mennyi van. Ennek segítségével ellenőrizhetjük, hogy megfelel-e munkatervünk a jogszabály előírásainak.

Órarendi hetek hozzárendelése

Adott dátumhatárok között frissíthetjük az órarendi hetek napokhoz rendelését. A hozzárendelés mindig az 1. héttel indul és a paraméterként megadott hetek váltják majd egymást ciklikusan. Az órarendi hetek hozzárendelése mindig az összes munkatervre együtt vonatkozik!

Munkaterv-osztály összerendezés

A munkatreveket osztályokhoz rendelhetjük, mindegyik osztályt pontosan egy munkatervhez.

Csengetési rend

Új feature-ként megjelent a normáltól eltérő csengetési rendek használata.

A munkatervben az alapértelmezett beállítások:

 • minden tanítási napon 'normál' csengetési rend;
 • minden speciális napon, tanítás nélküli napon, szorgalmi időszakon kívüli munkanapon és a tanítási szünet napjain nincs csengetés;

Ötféle (4+1) csengetési rend használható: 'normál', 'rövidített', 'speciális', 'rendhagyó' és a 'nincs'… Ezekhez az elnevezésekhez a helyi szokásoknak, hagyományoknak megfelelően beállítható a csengetési rend az alábbiak szerint:

A csengetesiRend (intezmeny_[iskolarovidneve]/csengetesiRend tábla) kell az alábbiak szerint feltölteni a (UTF8 kódolású, tabulátorokkal tagolt, szöveghatároló nélküli) csv fájlt:

Fejléc (mezőnevek):

nap | ora | tolTime | igTime | telephelyId | csengetesiRendTipus
 • A nap 1-5 közti szám, hétfő=1, stb. (ha nem visszük fel, akkor az adott csengetés minden napra érvényes lesz);
 • Az ora a napi tanítási órát jelöli;
 • A tolTime a becsengetés ideje óó:pp:ss formátumban;
 • Az igTime a kicsengetés ideje óó:pp:ss formátumban;
 • A telephelyId a telephely naplóbeli száma;
 • A csengetesiRendTipus lehet 'normál', 'rövidített', 'speciális', 'rendhagyó', 'nincs'.

A kész állományt töltsük fel a szerverre és az Admin/Import menüben töltsük be a csengetesiRend táblába! Kulcsmezők: ora, telephelyId, csengetesiRendTipus.

A csengetési rend az Órarendben jelenik meg, egyéb szerepe (pl. csengetőóra vezérlése… :-) ) nincs.

naplo/tanev/munkaterv.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0