Algebrai struktúrák

A matematikában előfordul, hogy nem számokot értelmezett algebrai műveletet szeretnénk végezni. Ilyen például:

 • vektorok összeadása
 • mátrixok szorzása
 • lineáris transzformációk vagy függvények kompozíciója.

Ezen objektumokat a műveletek különböző tulajdonságai alapján akár csoportosíthatjuk is.

Általánosan: <H;művelet[;művelet…]>

félcsoport

Egy S halmaz a rajta értelmezett circ művelettel félcsoport, ha a halmaz zárt a műveletre nézve és a művelet asszociativ.

példák:

 • a pozitív számok az összeadásra nézve félcsoportot alkotnak
 • a pozitív valós számok a szorzás művelettel
 • az nxn-es mátrixok, a matrixszorzással félcsoportot alkotnak

Egy félcsoportot egysegelemes félcsoportnak (más néven: monoidnak) nevezünk, ha létezik olyan e eleme, hogy forall a in S: e circ a = a circ e = a.

Például:

 • A természetes számok halmaza az összeadással monoid (egységelem a 0)
 • A természetes számok halmaza a szorzás művelettel monoid (egységelem az 1)

csoport

A (G,circ) csoport, ha (G,circ) egységelemes félcsoport, és minden elemének létezik inverzeleme.

Részletezve:

 1. forall a in G: exists (a prime): a circ a prime = a prime circ a = e (inverzelem)

Ábel-csoport

Ha a csoportművelet kommutatív is, akkor kommutatív-, vagy Abel-csoportról beszélünk.

 • forall a,b in G: a circ b = b circ a (a + kommutatív)

Példák

Példák:

 • az egész számok, a racionális számok és a valós számok az összeadásra nézve csoportot alkotnak
 • a természetes számok halmaza nem csoport.
 • az egybevagosagi_transzformaciok a transzformációk szorzásával csoportot alkotnak.

Tétel: A csoport axiómák megadásakor elegendő a bal oldali egység és baloldali inverz létezését megkövetelnünk.

Bizonyítás:

Az axiómák tehát most a következők:

 • (1) exists e forall g: e·g = g
 • (2) forall g exists g_1: g_1·g = e

(2) szerint létezik g1-nek is baloldali inverze, legyen ez g2. Ekkor:

 • (3) g·e = e·(g·e) = (g_2·g_1)·g·e = g_2·(g_1·g)·e = g_2·e·e = g_2·(e·e) = g_2·e = g_2·(g_1·g) = (g_2·g_1)·g = e·g = g

ami azt jelenti, hogy e jobboldali egység elem is.


Nézzük most az inverz tulajdonságot!

 • (4) g·g_1 = e·g·g_1 = (g_2·g_1)·g·g_1 = g_2·(g_1·g)·g_1 = g_2·e·g_1 = (g_2·e)·g_1 =g_2·g_1 = e

Ami épp azt jelenti, hogy g1 jobboldali inverz is.

Tétel: Bármely csoportban pontosan egy egységelem létezik, azaz az egységelem egyértelmű.

Bizonyítás: A csoport-axiómák miatt van egységeleme a csoportnak. Megmutatjuk, hogy nem lehet több.

Legyen e,f ∈ G egységelem G-ben, ekkor f·e = e·f = f, mert e egységelem. Ugyanakkor e·f = f·e = e, mivel f (is) egységelem. Minthogy az egyenlőség tranzitív reláció, e·f = f és e·f = e alapján f = e, azaz bármely két egységelem egyenlő, tehát tényleg nincs két különböző egységelem.

csoport rendje

Egy csoport rendjén elemeinek számát értjük, és |G|-vel jelöljük.

kapcsolódó témák

Csoportelmélet, Galois-elmélet

gyűrű

A (H, +, cdot) két műveletre nézve gyuru, ha (H,+) abel-csoport és (H, cdot) félcsoport, valamint a + (összeadás) művelet a cdot (szorzat) műveletre nézve disztributív.

Részletezve:

 1. forall a,b,c in H: (a+b)+c = a+(b+c) (a + asszociatív)
 2. exists 0 in H: forall a in H: a+0 = 0+a = a (van egység elem)
 3. forall a in H: exists (-a): a+(-a)=(-a)+a=0 (van inverz elem)
 4. forall a,b in H: a+b = b+a (a + kommutatív)
 5. forall a,b in H: a cdot b = b cdot a (a szorzás asszoiatív)
 6. forall a,b,c in H: a cdot (b+c) = a cdot b + a cdot c (baloldali disztributivitás)
 7. forall a,b,c in H: (a+b) cdot c = a cdot c + b cdot c (jobboldali disztributivitás)

Ha a szorzás művelet kommutatív, akkor kommutatív gyűrűről beszélünk. Ha a (H, cdot) egységelemes, akkor egységelemes gyűrűről beszélünk. Ha bármely nullától különböző elemek szorzata nem nulla, akkor zérusosztó mentes.

A kommutatív, zérusosztómentes, egységelemes gyűrűket integritástartományoknak nevezzük. Az integritástartományok tekinthetők az egész számhalmaz általánosításának is.

A gyűrűk oszthatósági tulajdonságaival a számelmélet foglalkozik.

példa:

 • egész számok gyűrűje kommutatív, egységelemes gyűrű
 • H halmaz részhalmazai a szimmetrikus-differenciálra és a metszet műveletekre kommutatív-gyűrű
 • Az nxn-es mátrixok gyűrűje
 • Egészegyüthatós polinomok gyűrűje

test

A (H,+,.) test, ha a két műveletre gyűrű, (sőt) a második műveletre az „additív inverz” kivételével (H\{e+},.} csoport valamint igazak a jobb- és baloldali disztributív tulajdonságok. (Vedd észre, hogy a kétoldaliság kikötésére azért van szükség, mert a kommutativitást nem követeltük meg.)

félháló

Def_1 A félháló olyan egyműveletes (H;logicalor) struktúra, amelyben a ∨ művelet kétváltozós, továbbá kommutatív, asszociatív és idempotens.

Def_2 a (H;le) parciálisan rendezett halmaz félháló, ha bármely két elemének létezik szuprémuma vagy ha bármely két elemének van infimuma.

háló

Def_1 A háló olyan kétműveletes (H;logicaland,logicalor) struktúra, amelyben (H;∨) és (H;∧) struktúrák félhálók, továbbá a két műveletre igazak az abszorpciós (elnyelési) törvények.

Def_2 a (H;le) parciálisan rendezett halmaz háló, ha bármely két elemének van szuprémuma és infimuma.

A két definíció ekvivalens a következő megfeleltetéssel:

a logicaland b = inf(a,b) a logicalor b = sup(a,b)

Tehát hálóban a két műveletre igazak a következő tulajdonságok:

 • idempotens
 • kommutatív
 • asszociatív
 • abszorptív

Ha igaz a két művelet egymásra nézve való disztributás is (mindkettő!), akkor disztributív-hálónak mondjuk.

Az egységelemes vagy más néven korlátos hálóban van legkisebb (0) és legnagyobb (I) elem. Ekkor: forall x in H-ra igaz, hogy

 • x logicaland 0 = x, és
 • x logicalor I = x

Def. Az egységelemes (H;logicaland,logicalor) hálóban az a elem komplementuma a prime, ha

 • a logicaland a prime = 0 és
 • a logicalor a prime = I, ahol 0, I a két művelet egységelemei.

Egy háló komplementumos, ha minden elemének létezik legalább egy komplementuma. (Megjegyzés: disztributív hálóban egy elemnek legfeljebb egy lehet.)

Boole-algebra

Def_1 Egy disztributív komplementumos hálót Boole-algebrának nevezünk.

Def_2 Részletesen: …

Tétel Minden véges elemszámú Boole-algebra elemszáma 2^n.

lánc

A lánc, vagy más nevén teljesen rendezett halmaz egy olyan parciálisan rendezett halmaz, amelyben minden x,y ∈ L esetén x R y vagy y R x teljesül. (Azaz bármely két elem relációban áll egymással „valamilyen sorrendben”.) Lásd még dichotómia, relációk.

Minden lánc disztributív-háló.

vektortér

Összefoglalás

Tulajdonság félcsoport csoport gyűrű test félháló háló Boole-algebra
az első műveletre nézve:
asszociativ x x x x x x x
egysegelemes x x x x(0)
inverzelemes x x x (komplementum)
kommutatív (Abel) x x x x x
idempotens x x x
az második műveletre nézve:
asszociativ x x x x x
egysegelemes o x x(I)
inverzelemes x (komplementum)
kommutatív o o x x x
idempotens x x x
a két műveletre nézve:
disztributiv x x o o x
abszorbtiv x x x

Külső hivatkozások

oktatas/matematika/algebra/strukturak.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:30 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0