Matek

A beépített math2 modullal akár az improprius integrál definícióját is egy egyszerű szintaxissal leírhatod.

Példák:

  • homogén lineáris egyenletrendszer

delim{}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-7y+9z=0}}}{rbrace} doubleright delim{|}{matrix{3}{3}{3 (-5) 1 sqrt{2} (-7) 8 1 (-8) 9}}{|}{<>}over{?}0

  • improprius integrál

tabular{11}{11}{Def.} A int{0}{infty}{f(x)dx} improprius integrál konvergens és értéke lim{omega right infty}{int{0}{omega}{f(x)dx}} határértékkel számolható, ha a határérték exists és nem pm infty, egyébként divergens.

  • a V_2 2-dimenziós vektortér bázisa: delim{lbrace}{vec{v_1},vec{v_2}}{rbrace}

 = delim{lbrace}{(matrix{2}{1}{{-1} 0}),(matrix{2}{1}{1 1})}{rbrace}, mert bármely underline{v}in V_2 : underline{v}=alpha vec{v_1}+ beta vec{v_2}
oktatas/matematika/start.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 15:09 szerkesztette: konczy
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0