Számtani (aritmetikai) közép

Definíció: Az a,b>=0 számok számtani közepe a két szám összegének fele, azaz A={a+b}/2.

A számtani közép fogalma általánosítható:

*Definíció:* n darab nem negatív szám számtani közepe a számok összegének n-ed része, azaz A={a_1+...+a_n}/n.

Kapcsolódó hivatkozások

oktatas/matematika/algebra/szamtani_koezep.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 12:57 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0