Test

A (T,+,.) algebrai struktura test, ha a két műveletre gyuru, (sőt) a második műveletre az „additív inverz” kivételével (T\{e+},.} csoport valamint igazak a jobb- és baloldali disztributiv tulajdonságok. (Vedd észre, hogy a kétoldaliság kikötésére azért van szükség, mert a kommutativitást nem követeltük meg.)

Test axiómák

Legyen a, b, c in H

Általában ki szokták kötni, hogy test legalább két elemet tartalmazzon; ezt jelenleg a 0 ≠ 1 követelmény biztosítja. Tehát egyelemű (és üres) test nincs. Nem nehéz belátni, hogy nullelem és egységelem pontosan egy van, azonkívül minden elemnek pontosan egy ellentettje és pontosan egy reciproka van.

Hivatkozások

==Vita==

Most akkor megköveteljük a kommutativitást, vagy nem… Na utánanézek, hogy mi annak idején hogyan tanultuk… [bb]

oktatas/matematika/algebra/test.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:04 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0