Főnix számok

Az újraéledő Főnix A legendás Főnix (Φοῖνιξ) mítikus madár, mely eredetileg az egyiptomi, majd több más nép hitvilágában is megjelenik. A mítikus történetekben az ókortól napjainkig fel-feltűnő madár (például Dumbledore főnixe a Harry Potter sorozatban) a legenda szerint 500 (más források szerint 1461 vagy 15 294) évente elég, majd hamvaiból újjáéled.

A számok körében égetés helyett a szám néhány számjegyét levágjuk, majd a levágott darabot a maradék végéhez illesztjük - így a szám egy többszöröse „éled fel”: 142857, 428571, 285714, 857142, 571428…


Meghatározás

A főnixszámok olyan természetes számok, melyek valamely többszöröse(i) az eredeti számmal megegyező számjegyekből áll(nak), ráadásul ciklikusan nézve azonos sorrenben.

Egy szép példa

A legismertebb példa a 142857. Lássuk ennek többszöröseit:

142857*1=142857
142857*2=285714
142857*3=428571
142857*4=571428
142857*5=714285
142857*6=857142

Vizsgáljuk tovább a fenti példát! A következő többszöröst felírva megtalálhatjuk mi a főnixszámok titka:

142857*7=999999

A 999999=1000000-1, másképp fogalmazva az 1000000 héttel osztva 1 maradékot ad. Az osztás eredménye tizedestört alakban:

1000000:7=142857,142857˙

Valójában a 142857 az 1/7 tört szakaszos tizedes tört alakjának ismétlődő szakasza.

Egy szám reciprokának tizedestört alakja akkor ad főnixszámot, ha ez a tizedestört periodikus és periódusa 1-gyel kevesebb jegyből áll, mint az a szám, amelynek reciprokát vettük. A 7 után először a 17 rendelkezik ezzel a tulajdonsággal: reciproka periodikus tizedestört és szakasza 16 jegyű. Ez a szakasz valóban főnixszámot is szolgáltat, ha a szakasz elején álló 0-t is hozzászámítjuk a számhoz

Valószínűnek látszik, hogy végtelen sok főnixszám létezik, ezt azonban nem sikerült ez ideig sem bebizonyítani, sem megcáfolni.

Egy másik példa

Egy kevésbé „tökéletes” példa a 153846. Ennek többszöröseit nézve:

153846*2=307692
153846*3=461538
153846*4=615384
153846*5=769230
153846*6=923076

Láthatjuk, hogy itt csak a szám háromszorosa és négyszerese adja ugyanazokat a számjegyeket, melyek az eredeti számban szerepeltek. Most a szám 13-szorosát kell megnéznünk, hogy lássuk a jelenség magyarázatát:

153846*13=1999998

Itt tehát a 2000000 13-mal vett osztási maradéka lett épp kettő, ebből adódik az ismétlődés. Másképp fogalmazva a 2/13 szakaszos tizedes tört hatjegyű szakasza adja a főnixszámot. Lássuk az osztást:

  2 : 13 = 0,153846
   70
   50
   110
    60
     80
     2

Látjuk, hogy a maradékok között most csak a 6 és a 8 többszöröse az osztandónak - ebből adódik, hogy csak a szám 3, illetve 4-szerese lesz számunkra megfelelő.

Feladatok

Melyik az az ötjegyű természetes szám, amely „elejére”, illetve „végére” az 1 számjegyet írva két olyan hatjegyű számot kapunk, amelyek közül az egyik háromszorosa a másiknak?

További feladatok

Hivatkozások

oktatas/matematika/algebra/fonixszam.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:38 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0