Egybevágósági transzformációk

Definíció: Egybevágósági transzformációnak nevezzük azokat a geometriai_transzformaciokat, melyben bármely két pont távolsága egyenlő a képeik távolságával. Ezért az egybevágósági transzformációkat szokás tavolsag_tarto transzformációknak is nevezni.

Bizonyítható, hogy az alábbiakon kívül nincs más egybevágósági transzformáció:

Mozgatás

A körüljárástartó egybevágósági transzformációkat mozgatásoknak nevezzük.

Egybevágósági transzformációk felbontása

Tétel: Minden egybevágósági transzformáció felbontható legfelejebb három tengelyes tükrözés szorzatára (egymásutánjára). Nevezetesen:

 • a tengelyes tükrözést nem kell felbontani
 • az identitás egy tetszőleges tengelyre való oda-vissza tükrözéssel állítható elő
 • az eltolás két egymással párhuzamos, az eltolás vektorára merőleges tengelyre való tükrözéssel állítható elő, melyek távolsága a vektor hosszának fele (a tengelyek sorendje nem cserélhető fel!)
 • A forgatás két egymást a forgásközéppontban metsző egymással tengelyre való tükrözéssel állítható elő, melyek szöge a forgásszög fele (a szög irányított szög, a tengelyek sorrendje nem cserélhető fel)
 • A csúsztatva tükrözés két egymással párhuzamos és egy rájuk merőleges tengelyű tengelyes tükrözés szorzataként írható fel.

Bizonyítás: Minden egybevágósági transzformáció megadható a síkban elhelyezett két zászlóval.

A zászló ebben az esetben a következőt jelenti:

 • egy P pont (a zászló „csúcsa”);
 • egy P kezdőpontú f félegyenes (a zászló „rúdja”);
 • az f által határolt egyik félsík (a zászló „lobogója”)

Feladatok

 • Milyen négyszöget alkot egy tetszőleges négyszög négy oldalfelező pontja?
 • Egy tetszőleges ABC háromszög AB és BC oldalára kifelé AB, illetve BC átfogójú, derékszögű, egyenlő szárú háromszögeket rajzolunk, melyek derékszögű csúcsa rendre D és E. A CA oldal felezőpontját jelölje F. Igazoljuk, hogy a DEF háromszög F-ben derékszögű, egyenlő szárú háromszög!
 • Az ABC háromszög oldalaira kifelé rajzoljunk szabályos háromszögeket, melyek középpontjai rendre D, E és F. Igazoljuk, hogy a DEF szabályos háromszög!
 • Az ABC háromszög AB, BC és CA oldalára kifelé rajzoljunk szabályos háromszögeket, melyek hiányzó csúcsait jelöljük rendre D, E, F betűkkel. Igazoljuk, hogy AE, BD és CF egyenlő hosszúak! Igazoljuk azt is, hogy páronként 60°-os szöget zárnak be egymással!
 • Egy adott ABC háromszög esetén a sík mely P pontjára lesz a PA+PB+PC összeg minimális? Igazoljuk, hogy a keresett P pont az előző feladatban leírt AE, BD és CF szakaszok közös metszéspontja! Mutassuk meg, hogy ebből a pontból a háromszög mindhárom oldala 120°-os szög alatt látszik! (A pont neve: izogonális pont.)
 • Adott egy hétszög hét oldalfelező pontja (F_1, ..., F_7). Szerkesszük meg a hétszög csúcsait!
 • Adott egy nyolcszög hét oldalfelező pontja (F_1, ..., F_7). Szerkesszük meg a nyolcadik oldalfelező pontot!
 • Mutassuk meg, hogy tetszőleges páros csúcsszámú sokszög esetén a sík bármely pontját a sokszög oldalfelező pontjaira tükrözve végül visszajutunk a kiindulópontba.
 • Az ABC háromszög BC és CA oldalaira, mint alapra, kifelé (vagy mindkettőt befelé) rakjuk a BDC ill. a CEA egyenlő szárú háromszögeket. A D-nél delta, az E-nél 180 fok mínusz delta szög legyen. Jelöljük AB felezőpontját F-fel. Bizonyítandó, hogy a DEF háromszögben F-nél derékszög, D-nél delta/2 szög van! (A 2. példa általánosítása!)
 • Az ABCD húrnégyszögben (AB<BC és AD<DC) az A-ból a B belső szögfelezőjére állított merőleges messe BC-t P-ben, a körülírt kört Q-ban, hasonlóan a D belső szögfelezőjére állított merőleges DC-t R-ben, a kört S-ben. Igazolandó, hogy a BS, a DQ és a PR egyenesek egy pontban metszik egymást.
 • Legyen az elző. feladatban F a PR felezőpontja. Igazoljuk, hogy a QSF háromszögben F-nél derékszög van és Q-nál a B-nél lévő szög fele.
 • Osszunk fel egy r sugarú kört négy egyenlő területrészre! KIZÁRÓLAG KÖRZŐT használhatunk!
oktatas/matematika/geometria/transzformaciok/egybevagosagi_transzformacio.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:42 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0