Távolság arány tartó transzformáció

Ha egy geometriai_transzformacio-ban bármely két pont távolságának és képeik távolságának aránya állandó, azaz exists lambda in bbR^+ forall A,B in SÍK: {A_1B_1}/{AB}=lambda (ahol A_1, B_1 az A és B pontok képei), akkor azt mondjuk, hogy a transzformáció távolság arány tartó, vagy röviden aránytartó.

Bizonyítható, hogy az aránytartó transzformációk halmaza megegyezik a hasonlosagi_transzformaciok halmazával. Másképp foglamazva az aránytartás az a tulajdonság, ami a hasonlósági transzformációkat hasonlósági transzformációkká teszi, míg a többi tulajdonság (egyenestartó, szoegtarto) csak ennek következménye.

Terület és térfogat

Az aránytartás következménye, hogy a síkidomok területe és a testek térfogata is adott arányban változik.

Ha a hasonlóság aránya lambda in bbR backslash delim{lbrace}{0}{rbrace}, akkor egy síkidom területe lambda ^2-szeresére, egy test térfogata pedig lambda ^3-szörösére változik a transzformáció során.

oktatas/matematika/geometria/transzformaciok/aranytarto.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:41 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0