Háromszögek

A háromszög olyan sokszoeg melynek három csúcsa, illetve három oldala van.

A sík (vagy tér) három pontja mindig meghatároz egy háromszöget. Ha a három pont egy egyenesre esik, akkor elfajuló háromszögről beszélünk.

A háromszögek belső szögeinek összege 180˚ (Euklideszi geometriában). Egy háromszögben nagyobb oldallal szemközt nagyobb szög van. Egy háromszög két oldalának összege mindig nagyobb a harmadik oldalnál (háromszög-egyenlőtlenség), másképp fogalmazva bármely két oldal különbsége kisebb a harmadik oldalnál. Összefoglalva |a-b| < c < a+b.

Háromszögek osztályozása

Oldalak szerint

Egyenlőoldalú háromszög

Az egyenlőoldalú háromszög mindhárom oldala ugyanakkora. Ekkor a háromszög szögei is egyenlőek - 60˚-osak. Így az egyenlőoldalú háromszög szabályos sokszög, ezért szabályos háromszögnek is nevezzük.

Egyenlőszárú háromszög

Egyenlőszárú háromszögnek nevezzük a háromszöget, ha van két egyenlő oldala, melyeket száraknak nevezünk. Ekkor a háromszög a harmadik oldal - az alap - felezőmerőlegesére szimmetrikus, ezért az egyenlőszárú háromszög alapon fekvő szögei egyenlőek.

Általános háromszög

Ha egy háromszög nem tartozik az előző két csoportba, vagy nem tudunk semmit az oldalairól, akkor általános háromszögnek nevezzük.

Szögek szerint

Mivel a háromszög belső szögeinek összege 180˚, így legfeljebb egy szöge lehet derék-, vagy tompaszög. Így a háromszög legnagyobb szöge alapján a háromszögeket három csoportba sorolhatjuk:

Hegyesszögű háromszög

A háromszög hegyesszögű, ha minden szöge (így tehát a legnagyobb szöge is) hegyesszög, azaz kisebb 90˚-nál.

Hegyesszögű háromszögben

  • a körülírt kör középpontja a háromszög beslő pontja
  • a magaságpont a háromszög belső pontja

Derékszögű háromszög

A háromszög derékszögű, ha van 90˚-os szöge. Ez a szög ilyenkor értelemszerűen a legnagyobb szög. A háromszög másik két szöge ilyenkor hegyesszög, ráadásul egymás potszoegei.

A derékszögű háromszög derékszöggel szemközti oldalát átfogónak nevezzük, másik két oldala a két befogó.

Derékszögű háromszögekkel kapcsolatban sok nevezetes tétel és összefüggés megfogalmazható. A teljesség igénye nélkül néhány:

Derékszögű háromszögben

  • a körülírt kör középpontja az átfogó felezőpontja (Thales-tétel megfordítása)
  • a magasságpont a derékszögű csúcs
Kapcsolódó fogalmak

Tompaszögű háromszög

A háromszög tompaszögű, ha egyik (a legnagyobb) szöge nagyobb 90˚-nál.

Tompaszögű háromszögben

  • a körülírt kör középpontja a háromszögön kívül helyezkedk el
  • a magasságpont a háromszögön kívül helyezkedik el

Háromszögek nevezetes vonalai és körei

Szögfelező

A háromszög két oldalegyenesétől egyenlő távol lévő pontok halamza a síkban két szögfelező egyenest határoz meg.

Belső szögfelező

A háromszög belső szögfelezője az a csúcson átmenő egyenes, ami a csúcshoz tartozó szöget két egyenlő szögre osztja. A belső szögfelező mindig elválasztja a rá nem illeszkedő két csúcsot.

A belső szögfelező háromszögön belülre eső szakaszát röviden szögfelezőnek nevezzük. Jelölés: fa, fb, fc.

Külső szögfelező

A háromszög külső szögfelezője az a csúcson átmenő egyenes, ami a csúcshoz tartozó külső szöget két egyenlő szögre osztja. A háromszög külső szögfelezőre nem illeszkedő csúcsai mindig a külső szögfelező által határolt azonos félsíkba esnek.

A külső szögfelező mindig merőleges az azonos csúcsra illeszkedő belső szögfelezőre, mert az általuk bezárt szög épp a belső és külső szög felének összege.

Érintő körök

Beírtkör

A háromszög három belső szögfelezőjének közös metszéspontja (O0) a háromszög három oldalától egyenlő távolságra van, így egy olyan kör - a beírt kör - középpontja, mely mindhárom oldalegyenest érinti.

Állítás: Az ábra jelöléseit használva:
CA0=CB0=s-c
BA0=BC0=s-b
AB0=AC0=s-a ahol s a háromszög kerületének fele.

Bizonyítás: Külső pontból a körhöz húzott érintő szakaszok hossza egyenlő, így CA0=CB0, BA0=BC0, illetve AB0=AC0, mert ezek rendre a beírtkör C-ből, B-ből illetve A húzott érintő-szakaszai.

Írjuk fel most a a háromszög kerületét: k=a+b+c= (BA0+A0C)+(CB0+B0A)+(AC0+C0B)= (C0B+BA0)+(A0C+CB0)+(B0A+AC0)= =2AB0+2BC0+2CA0

Ebből: s=AB0+BC0+CA0

Ezt rendezve:
AB0=s-(BC0+CA0)=s-(BA0+CA0)=s-a
BC0=s-(AB0+CA0)=s-(AB0+CB0)=s-b
CA0=s-(AB0+BC0)=s-(AC0+BC0)=s-c

Tétel: A háromszög területe t=sr0, ahol s a háromszög kerületének fele és r0 a beírtkör sugara.

Bizonyítás: TABC=TABO+TBCO+TCAO= cr0/2+ar0/2+br0/2=r0(a+b+c)/2= r0s

Hozzáírt körök

Magasság, Magasságvonal, Magasságpont

Magasság

A háromszög csúcsának szemközti oldaltól való távolságát a háromszög magasságának nevezzük. Másképp fogalmazva a magasság a csúcsból a szemközti oldalra állított merőleges szakasz.

A háromszög magasságának segítségével fejezzük ki leggyakrabban a háromszög területét.

A magasságok talppontjait jelölje a továbbiakban rendre M_a, M_b és M_c.

Magasságvonal

A háromszög csúcsából a szemközti oldal egyenesére állított merőleges egyenest magasságvonalnak nevezzük.

Tétel A háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást.

Bizonyítás Húzzunk párhuzamosokat a háromszög csúcsain át a szemközti oldalakkal, a keletkező metszéspontokat jelölje rendre A', B', C'. Ekkor CABA', ABCB' és BCAC' négyszögek paralelogrammák, mert szemközti oldalaik párhuzamosak. Ezért AB=CA'=CB', BC=AB'=AC' és CA=BC'=BA', tehát az eredeti háromszög csúcsai a vesszős háromszög oldalfelező pontjai. Ez viszont azt jelenti, hogy az eredeti háromszög magasságai a vesszős háromszög oldalfelező merőlegesei, amikről tudjuk, hogy egy pontban metszik egymást.

Magasságpont

A magasságvonalak közös metszéspontját magasságpontnak (M) nevezzük.

A talpponti háromszög

A magaságtalppontok által meghatározott háromszöget talpponti háromszögnek nevezzük. Az eredeti háromszög magasságvonalai a talpontti háromszög szögfelezői, az eredeti háromszög magasságpontja a talpponti háromszög beírható- vagy egyik hozzáírható körének középpontja (hegyesszögű ill. topaszögű eset)

Hegyesszögű háromszög esetén a háromszögbe írható háromszögek közül a talpponti háromszög kerülete a legkisebb.

Csoportosításuk szögek szerint

Hegyesszögű háromszög

Derékszögű háromszög

Tompaszögű háromszög

Csoportosításuk az oldalak hossza szerint

Egyenlőszárú háromszög

Szabályos háromszög

Feladatok

oktatas/matematika/geometria/haromszoeg.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:43 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0