Periodicitás

Definíció: Az f valós-valós függvény periodikus, ha exists p>0 amelyre teljesül, hogy forall x in D_f esetén (x pm p)in D_f, továbbá f(x pm p)=f(x), ahol p a függvény periódusa.

Ha f periodikus függvénynek p periódusa, akkor p összes pozitív többszöröse is periódusa f-nek.

Nevezetes periodikus függvények:

  • Trigonometrikus függvények: x right sin{x}, x right cos{x}, x right tg{x}, x right ctg{x}
  • x right delim{[}{x}{]} (egészrész)
  • x right delim{lbrace}{x}{rbrace} (törtrész)
  • Konstans függvények

Periodikus függvények grafikonja

Periodikus függvények grafikonja eltolás szimmetrikus, ahol az eltolás vektora (p;0).

Műveletek periodikus függvényekkel

Ha f és g periodikus függvény, közös az értelmezési tartományuk és van közös p periódusuk, akkor f+g, f-g, fg és ha g-nek nincs zérushelye, akkor f/g is periodikus p periódussal.

oktatas/matematika/analizis/periodicitas.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:01 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0