A betű tengelyállása

A függőlegestől eltérő tengelyállású típusok többféle módon is keletkezhetnek, a kapcsolódó elnevezések – kurzív, italic, döntött, dőlt, stb. – pedig gyakran keverednek, nem egyértelműek.

Kurzív

Kurzív (latin, szó szerint íves) betűk – kurzívák – alatt stilizált kalligrafikus kézíráson alapuló, illetve azt utánzó betűtípus elemeit értjük, mely általában nem emeletes a-t, 9 alakú g-t, ívelt v-t tartalmaz.

Alapvetően tehát nem a dőlésszög határozza meg a betű antikva vagy kurzív mivoltát, hanem a szerkesztés módja: a kurzív eredetileg a toll felemelése nélkül íródott. Ez azért alakult ki mert a rómaiak ezt a változatot használták gyorsabb íráshoz. A toll felemelése nélkül ugyan nem olyan szép betűket írtak, de gyorsabban haladtak. Ez a különbség a római és a kurzív betűk között, nem a dőlésszög maga.

A kurzív betűváltozatok néhány jellegzetessége:

Döntött (oblique)

A döntött (ferde, faux italic, oblique, slanted) betű olyan betűváltozat, melyben nincsenek rajzolatbéli eltérések a döntött és álló verzió között, bár esetenként jelölhet az elnevezés a betű tervezett formáját tekintve kurzív betűt is. A fogalom nem határozza meg, hogy hamisan, az álló formák torzításával, vagy önálló rajzolattal, valódi betűváltozatként valósul meg a döntöttség. Döntött alatt tehát a betűmetsző vagy számítógépes program által készített, a betűcsalád antikváiból származtatott alakú betűformát értünk.

A hamis döntöttség kihangsúlyozására használják a slanted szót.

Egyes megfogalmazások szerint a groteszk (talp nélküli lineáris antikva) betűtípusok „dőlt betűs” verzióit nevezzük döntöttnek (oblique, sloped, angled), mert itt az álló és dőlt változatok rajzolatában nincs jelentős különbség.

Dőlt (italic)

Az italic (itáliai kézírás - „italica antiqua nova„) fő jellemzője eredetileg nem az, hogy dőlt, hanem az, hogy a kézírásos, sűrűbb íráshoz jobban hasonlít. Tehát a dőlt betű eredetileg külön betűtípus volt, mellyel több betű fért el ugyanakkora könyvben.

A talpas antikva betűtípusoknál a dőlt betűk ma is gyakorlatilag külön rajzolatú betűtípust jelentenek - ezekre alkalmazhatjuk az italic elnevezést. Jól látszik a kétféle típus közötti különbség például az a betűkön.

Általánosabb értelemben az összes függőlegestől eltérő tengelyállású betűváltozatot szokták dőltnek nevezni, beleértve a döntött, illetve kurzív típusokat is. Ha egy betűcsaládnak van kurzív típusa, akkor rendszerint azt értjük italic változat alatt. Sans serif betűcsaládokban viszont ritka a kurzív betűtípus – kivétel ez alól a Gill Sans és a Goudy Sans.

Adrian Frutiger nevéhez kötik a döntött és kurzív betűformák összekeverését, ő ugyanis Univers és Frutiger betűcsaládjainak döntött betűit italicnak nevezte.

Balra dőlt

Visszafelé (balra) dőlt (backslant, linkskursiv) betűváltozatok: főleg régi térképeken vízrajz megjelölésére.

oktatas/informatika/tipografia/tengelyallas.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 14:09 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0