Neumann János

Margittai Neumann János Lajos (1903 december 28, Budapest – 1957 február 8. Washington D.C.) Magyar születésű amerikai matematikus, akit - csak a lényegesebbeket említve - kvantumfizikai, közgazdasági, számítástechnikai, hidrodinamikai, statisztikai, és alkalmazott matematikai eredményeiért világszerte elismertek mint a történelem egyik kimagasló tudósa. Az alkalmazott matematika úttörője volt, a Manhattan Project tagja. A princetoni egyetemen az „Institute for Advanced Study” egyik első tagja, egy csoporté, akiket egyszerűen csak „félistenek”-nek hívtak. A játékelmélet megalkotója. (és még elég sok más elméleté is, csak a franc tuggya hogy vannak magyarul..) Teller Edével és Stanislaw Ulammal együtt kulcsszereplő volt a termonukleáris reakciók kutatásában, így az atom- és a hidrogénbomba megalkotásában.

Élete

Neumann János 3 testvér közül a legidősebbként született Budapesten Neumann MIksa fiaként, aki ügyvéd volt. Anyja Kann Margit volt. Hihetetlen tehetséges volt, hat éves korában el tudott osztani fejben két 8 jegyű számot, és apjával ógörögül beszélgetni. Már ekkor nagyon érdekelte a matematika, a számok, és a természet törvényei. 8 évesen a „calculus” (nemtom van-e magyar neve) mestere volt, ez magában foglalja a deriválást-integrálást is. 12 évesen az érettségi szintjén volt matekból. Ám érdeklődése nem volt beszűkült, 8 éves korára elolvasta az általános világtörténelem 44 kötetét. Lapokat tanult meg ránézésre. Az amerikai függettlenségi háború, Joan D'Arc, és a bizánci történelem mestere volt.

1911-ben került a pesti Evangélikus Gimnáziumba (fasori). 1913-ban apja nemességet vásárolt, így kapta a Margittai nevet. Így lett ő külföldön John (Johann) von Neumann. Mint a történelem legifatalabb docense került tanítani a berlini egyetemre, 1926-30-ig. Ekkor Hitler és a náci hatalom elől menekülve ő és családja az USA-ba emigráltak.

Állandósult formális öltözéke ellenére rendszeresen tartott nagystílú partikat, mesélt durva vicceket (mint pl.: a testi erőszak kellemetlenség amit úgy okozunk, hogy jót akarunk„), és alapvetően hedonista volt. Meglehetősen vadul vezetett, nem ritkán olvasott közben, így többször ment fának, vagy vitték be emiatt. Mániákusan bámulta a fiatal nők lábait, olyannyira, hogy munkatársai Los Alamosban karotndobozokkal takarták el magukat munka közben.

23 évesen PhD-t kapott az ELTE-től. Ezalatt szimultán - apai bíztatásra - diplomát szerzett a zürichi egyetemen, mint vegyészmérnök.

25 évesen 10 munkája jelent meg, 30 éves korára ez a szm elérte a 36-ot.

1930-ban hívták meg Princetonba (New Jersey) tanítani. Albert Einsteinnel és Kurt Gödellel együtt benne volt a 4 fős társaságba, amely az Institute for Advanced Study-t megalapította. Innentől (1933) haláláig itt volt matematikaprofesszor.

1937-ben lett amerikai állampolgár. 1938-ban Böcher Emlékérmet kapott munkásságáért (nem biztos hogy így hívják, Böcher Memorial Prize)

Kétszer nősült. 1930-ban Kövesi Mariettet vette el, a felkérés valahogy így hangzott: Lehet némi örömünk együtt, tekintve hogy mennyire szeretünk mindketten inni. A hölgy családja kérésére áttért a római katolikus hitre. 1937-ben váltak el. 1938-ban Klara Dant vette el. Egy gyermeke volt első házasságából, Marina. Ő a michigani egyetem kiemelkedő kereskedelmi professzora.

1957-ben fedeztek föl nála rákot, amit valószínűleg az atombombakísérleteknél keletkezett sugárzás okozott nála. Pár hónappal a diagnózis után meghalt, borzasztó kínok közepette. Halálos ágyán, Washington D.C.-ben látogatóit azzal a kérésével sokkolta, hogy hvjanak hozzá katolikus papot. A rák agyára ia átterjedt, csökkentve gondolkodási képességeit. Szigorú katonai őrizet alatt állt, nehogy titkos információkat adjon ki a gyógyszerek hatása alatt.

Körülbelül 150 munkája jelent meg, 60 matematikai, 20 fizikai, és 60 alkalmazott matematikai. Az emberi agy működésére próbált egy modellt kidolgozni, mielőtt meghalt.

Olyan gondolatai is voltak, melyeket ma a többség zavarónak tartana. Meteorológiai megszállottsága arra vezette, hogy át kell színezni a sarkokat, így változtatva a visszaverőképességüket, ezzel befolyásolva az időjárást. Szintén támogatott egy, a Szovjetunió elleni megelőző atombombatámadást. Attól félt, enélkül az oroszok is kifejleszthetik a saját bombájukat.

Holtteste a princetoni temetőben nyugszik.

Hasznos linkek, források

Vita

Tagoltabbnak, könnyebben áttekinthetőnek kellene lenni.

Használd a címfokozatokat. Az életút áttekintésénél ki lehet emelni a főbb állomásokat. Hasonlóan a Neumann nevéhez kapcsolódó különböző felfedezések, fogalmak is kiemelendők… [bb]

oktatas/informatika/neumann_janos.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 14:04 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0