Osztályozónapló - tankör nézet

Az osztályozónaplónak ezt a nézetét a tanárok használják, hiszen itt egy-egy tankör összes osztályzatát áttekinthetjük.

Tankör kiválasztása

Első lépésként a megfelelő tankört kell kiválasztanunk. Ezt két úton tehetjük meg: vagy egy tanárt választunk ki először az eszközsoron, vagy egy osztályt. Az első esetben a tanár tankörei, a második esetben az osztály tankörei jelennek meg új elemként az eszköztár alatt. Az osztály tanköreinek körét tovább szűkíthatjük, ha egy tanulót az osztály egy tagját választjuk ki.

Osztályzatok megjelenítése

Az oldal valójában nem a tankör jegyeit, hanem a tankör tanulóinak a tankör tárgyához tartozó jegyeit jeleníti meg. A diákok közt a tankör összes tanulóját felsorolja a rendszer, függetlenül attól, hogy az adott tanuló osztályozható-e az adott tankörben.

A más tankörhöz tartozó jegyeket, illetve dolgozatokat barnás színezetű háttérszínük különbözteti meg a tankörhöz tartozó jegyektől.

Fontos, hogy a tankör tagjait, illetve az érintett tanköröket és azok tanárait a program a megadott időintervallum alapján kérdezi le, így ezek az adatok a dátumok függvényében változhatnak.

A megjelenített jegyre állítva a kurzort láthatjuk, hogy az adott jegy mikor, melyik tankörben született, valamint láthatjuk az adott tankörhöz tartozó tanárok listáját is.

A jegy típusára a színe utal.

A jegyen kattintva a jegy adatainak részleteit láthatjuk, illetve megfelelő jogosultsággal módosíthatjuk is.

Osztályzatok beírása

Év közben jegyet azok a tanulók kapnak, akik tankörbeli követelménye „jegy” (lásd Tankör tagok kezelése).

Az osztályzatok két típusba sorolhatók:

  • Egyéni jegy (kis és normál jegy típus): egy-egy személy számára adható, nincs összefüggésben más jegyekkel. Ilyen lehet például egy felelet.
  • Csoportos jegy (dolgozat, témazáró, vizsgajegy): a tankör összes tanulóját érintő számonkérések. Az így adott osztályzatok összetartoznak, számítható belőlük átlag.

A jegyek beírásánál első lépésként válasszuk ki tanulónként a kívánt jegyet. Ezután, ha akarjuk megjelölhetjük, hogy az óra melyik tanítási órához kötődik (mikor történt a számonkérés). Csoportos jegy beírása esetén ki kell választanunk az értékelendő számonkérést, dolgozatot a jobb alsó sarokban. A dolgozatokat felvehetjük előre, vagy választhatjuk itt is az „új dolgozat” lehetőséget. Ilyen esetben javasolt a jegyek beírása után a dolgozat adatainak, elnevezésének megváltoztatása (dolgozatok módosítása).

Az adatok módosítása után a kívánt jegytípusnak megfelelő gomb megnyomásával rögzíthetjük a jegyeket.

A rögzített jegyek módosítása, törlése egyessével történhet, az adott jegyre való kattintás után (Jegy módosítása).

Zárójegyek beírása

Zárójegyet az a tanuló kaphat kinek tankör beli követelménye „jegy”, vagy „vizsga” (lásd Tankör tagok kezelése).

Az osztályozó naplóban írhatjuk be a szemesztereket (féléveket) lezáró jegyeket is. Az adminisztrátor bármely zárójegyet módosíthatja, ha nincs lezárva a tanév. A szaktanárok mindig az épp aktuális, épp folyó szemeszterek lezárására jogosultak, persze a beírt jegy a szemeszter végéig szabadon módosítható.

naplo/osztalyozo/tankor.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0