Szöveges értékelés

A tanulókat előre rögzített szempontrendszer alapján tárgyanként értékelhetjük.

Értékeléshez az adott tárgyat tanító tanároknak, valamint az adminisztrátornak van joga. Az értékelés mindig az aktuális dátummal kerül rögzítésre. Ha egy nap folyamán többször értékelünk egy tanulót ugyanabból a tárgyból, akkor a korábbi (adott napi) értékelés elvész. Másképp fogalmazva egy tanuló egy tárgyból napi rendszerességgel értékelhető, sűrűbben nem.

Az oldalon diákokat és tanköröket választunk ki, de az értékelés - ahogy az osztályzatok esetén - tárgyra vonatkozik. Azaz, ha egy diák egy tárgyat két tankörben is tanul, akkor e két tankörhöz ugyanaz az értékelés tartozik, így mindkét tankör tanára változtathatja azt.

Ha egy diák több évfolyamra/képzésre is jár, akkor előfordulhat, hogy ki kell választanunk az értékelendő évfolyamot, illetve képzést is.

Ha kiválasztunk egy dátumot, akkor a program a kiválasztott dátum napján, vagy korábban keletkezett értékelések között keresi meg a legkésőbbi keltezésűt és annak tartalmát mutatja meg (ha van ilyen). Ha van jogosultságunk az értékeléshez, akkor egy ilyen korábbi értékelésből kiindulva készíthetjük el az új értékelést. Ilyenkor tehát nem a korábbi értékelést módosítjuk - erre nincs lehetőség - hanem a korábbi értékelés módosításával készítjük el a mai nap értékelését.

naplo/osztalyozo/szovegesertekeles.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0