Pitagorasz tétel

 1. Egy 2 km hosszúságú útszakasz két végpontjában rögzítsünk egy 2001 m hosszú kötelet. A kötél középpontját felemeljük, amennyire csak lehet. Át tud-e menni alatta egy felnőtt ember anélkül, hogy lehajolna?
 2. Egy 20 m széles úton két szemközti ház közé kifeszített acélhuzalra függesztett villanylámpa belógása 60 cm. Milyen hosszú a huzal?
 3. Vaslemezből 14 cm sugarú körlapokat kell kivágni. A körök középpontjai két egyenesre illeszkednek úgy, hogy egy kör érinti a két szomszédos kört és a másik egyenesre illeszkedő másik két szomszédos kört. Mekkora a körközéppontokat tartalmazó egyenesek távolsága?
 4. * Egy üzlet és a raktára között anyagszállításhoz lejtős csúszdát építettek. Határozzuk meg a csúszda hosszát, ha az üzlet és a raktár távolsága 10 m, és a csúszda végeit 8 m, illetve 4 m magasan helyezték el?
 5. Az a oldalú szabályos háromszög alakú tetőszerkezet alapját mindkét irányba a-val meghosszabbítjuk, majd a végpontokat újabb gerendákkal összekötjük a csúccsal. Milyen hosszú gerenda kell ehhez az összekötéshez, ha a=4 m?
 6. * Mekkora annak az ingának a hossza, mely 20 cm-es kilengésnél 2 cm-t emelkedik?
 7. Egy 1,2 m széles és 2 m magas vasajtóra átlóvasat kell tenni. Mekkora ennek a hossza?
 8. Egy 320 m magas „hegyén álló”, rombusz alakú adótorony kifeszítése a földtől 145 m magasságból induló sodronykötelekkel történik. A kötelek rögzítési helyénél a torony szélessége 15 m. A kifeszítő kötelek a torony lábától 178 m távolságban vannak rögzítve. Milyen hosszú egy kifeszítő kötél?
 9. * Milyen magas az a fal, amelytől 1,7 m távolságra leállított 3,8 m hosszú létra éppen eléri a fal tetejét?
 10. * Egy gyalogos 5 km/h nagyságú sebességgel 3,5 óráig ment északnak, majd keletnek fordult, és 5,5 km/h nagyságú sebességgel 2 órát gyalogolt a túra végcéljáig. Hány kilómétert tett meg a gyalogos? Mekkora a gyalogos elmozdulása, azaz a túra kezdő- és végpontjának távolsága?
 11. Egy 34 cm sugarú körbe írt téglalap oldalainak aránya 8:15. Határozzuk meg a téglalap oldalainak hosszát!
 12. * Mekkor a húrtrapéz átlóinak hossza, ha alapjai 4 m és 6 m, szára 5 m?
 13. * Mekkora a kör sugara, ha benne egymástól 22 cm távolságra egy 40 cm-es és egy 48 cm-es párhuzamos húrpár helyezhető el.
 1. Mekkora az a oldalú négyzet átlója?
 2. Mekkora az a oldalú kocka testátlója?
 3. Mekkora az R sugarú körbe írt szabályos háromszög oldala?
 4. Mekkora az a oldalú szabályos háromszög magassága, valamint beírt,illetve köré írt körének sugara?
 5. Határozzuk meg a h magasságú szabályos háromszög oldalának hosszát?
 6. A derékszögű háromszög egyik szöge 60°-os, a mellette fekvő befogó hossza a. Mekkora a másik befogo.
 7. * Mekkora a szabályos háromaszög oldala, ha magassága d-vel kisebb, mint az oldala?
oktatas/matematika/feladatok/geometria/pitagorasz_tetel.txt · Utolsó módosítás: 2019/06/04 13:36 szerkesztette: barnkopf
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0