Oldalszerkezet

Itt röviden összefoglaljuk milyen sorrendben kerülnek csatolásra az eyes állományok, majd részletezzük az egyes elemek szerepét.

Az állományok csatolási sorrendje

index.php
 include/base/config.php
  ../config/main-config.php
  _CONFIGDIR/$policy-conf.php
 include/base/mysql.php
 include/base/var.php
 include/base/base.php
  lang/$lang|_DEFAULT_LANG/base/base.php
  _CONFIGDIR."/skin-$skin|_DEFAULT_SKIN/config.php
 include/base/cache.php
 include/base/str.php
 include/base/log.php
 include/alert/base.php
  include/alert/'.$lang.'/base.php
  include/alert/'.$lang.'/'.$AUTH[$policy]['backend'].'.php
  include/alert/'.$lang.'/module-'.$page.'.php (*** VALID_MODULES)
 include/base/rights.php
  include/share/session/base.php
   include/backend/'.$AUTH[$toPolicy]['backend'].'/session/base.php
    include/backend/__backend__/base/attrs.php
   include/backend/'.$AUTH[_POLICY]['backend'].'/session/base.php
  include/share/ssl/ssl.php - RPC
  _CONFIGDIR . "/module-$page/config.php (*** VALID_MODULES)
  include/widgets/*.php
  include/modules/$_module/base/*.php
  include
  skin
  pre
 include/base/login.php
  include/share/auth/base.php
  include/modules/auth/base/login.php
   include/share/auth/base.php
   include/backend/'.$AUTH[$toPolicy]['backend'].'/auth/login.php
  include/share/session/close.php
  include/share/facebook/autoload.php
 include/menu/base.php
  include/menu/'._POLICY.'/'.$lang.'/base.php
  include/menu/'._POLICY.'/'.$lang/module-*.php (*** VALID_MODULES)
  ../config/menu/'._POLICY.'/menu-'.$lang.'.php
 skin/default/base/html/base.phtml
  skin/$skin/base/html/alert.phtml
  skin/$skin/base/html/base.phtml -- page()
   lang/$lang/module-$page/base.php
   lang/$lang/module-$page/$psf.php
   skin/$skin/module-$page/html/base.phtml
   skin/$skin/module-$page/html/$psf.phtml
   policy/$policy/$page/$psf.php
  
  

… RÉGEBBEN …

index.php
 include/config/main-config.php
 include/config/module-*.php
 include/base/log.php
 include/base/base.php
 include/config/$policy-conf.php
 lang/$lang/base/base.php
 skin/$skin/config.php
 include/base/str.php
 include/base/mysql.sql
 include/alert/base.php
   include/alert/lang/base.php
   include/alert/$lang/$backend.php
   include/alert/$lang/module-$page.php
 include/base/rights.php
   include/share/session/base.php
     include/backend/session/base.php (ez csatolhat egyebet is pl: ldap/attrs.php)
   include/modules/$page/base/*.php
   include/modules/$page/$psf.php
   config/skin-$skin/$page-config.php
   private/$page/$psf-pre.php
 include/menu/base.php
   include/menu/$policy/$lang/base.php
   include/menu/$policy/$lang/module-*.php
 skin/$skin/base/alert.phtml
 skin/$skin/base/base.phtml
 page() függvény
   lang/$lang/module-$page/base.php   static/lang/$page/$psf.html
   lang/$lang/module-$page/$psf.php
   skin/$skin/module-$page/base.phtml
   skin/$skin/module-$page/$psf.php
   policy/$policy/$psf.php

A backend függő részekről

A keretrendszer három fő moduljában a backend függő részek felépítéséről a következőket kell tudni:

auth

 A toPolicy-től függő file-t csatoljuk => egyszerre több policyben azonosítani nem lehet.
 A backend függő függvények az include/backend/$backend/auth alatt vannak

password

 A toPolicy-től függő file-t csatoljuk => egyszerre több policyben jelszóváltoztatás nem lehet.
 backend függő függvények a include/backend/$backend/password alatt vannak.

session

 A backend függő függvényeknek előtagja a backend neve (pl. ldapMemberOf). Így egy program részen belül
 több backend függvényei is használhatóak (általában erre nincs ugyan szükség, de pl. a login-ban igen,
 vagy egy szülő keres a felhasználók között...).
 A "fedő"-függvények ezeket a backend függő függvényeket hívják - a $toPolicy-től függően.
 A backend-hez tartozó file-t a függvény csatolja require_once()-al.
 A backend függő részek az include/backend/$backend/session alatt vannak.
base/oldalszerkezet.txt · Utolsó módosítás: 2019/05/28 19:52 (külső szerkesztés)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0